Вести

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну Међународно-правну област

02 Број: 1323/3

22.05.2017. г.

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну Међународно-правну област.

Реферат и сађетак реферата се могу видети у библиотеци и сајту Факултета до окончања конкурса.

СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА

Бранка Попадић