Вести

,

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА (успех из средње школе)

Евентуалне жалбе на податке приказане у списку пријављених, кандидати могу доставити најкасније до 25. јуна 2017. до 14 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs