Вести

Jавна набавка мале вредности – радови на осавремењавању и проширењу ЛАН мреже и мрежних компоненти са потребним материјалом за потребе Факултета у 2017. години