Вести

Nа увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Француски језик.

02 Број:1780 /3

14.07.2017. г.

 

 

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Француски језик.

Реферат и Сажетак реферата се могу видети у библиотеци и сајту Факултета, до окончања кокурса.

 

 

СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА

Бранка Попадић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА

Бранка Попадић