Редовни професори

Име и презиме Е-пошта
др Јелена Ђорђевић krplja@eunet.rs
др Јелица Стефановић-Штамбук jelica.stefanovic@fpn.bg.ac.rs
др Љубинка Трговчевић-Митровић ljubinka.trgovcevic@fpn.bg.ac.rs
др Ана Чекеревац ana.cekerevac@fpn.bg.ac.rs
др Бранко Васиљевић branko.vasiljevic@fpn.bg.ac.rs
др Веселин Кљајић veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs, vkljajic@sbb.rs
др Весна Кнежевић-Предић vesna.knezevicpredic@fpn.bg.ac.rs
др Гордана Даша Духачек gordana.duhacek@fpn.bg.ac.rs
др Дарко Надић darko.nadic@fpn.bg.ac.rs
др Добривоје Станојевић dobrivoje.stanojevic@fpn.bg.ac.rs
др Драган Веселинов dragan.veselinov@fpn.bg.ac.rs
др Драган Симеуновић dragan.simeunovic@fpn.bg.ac.rs, simeunovic@beotel.rs
др Драган Симић dragan.simic@fpn.bg.ac.rs, draganrsimic@yahoo.com
др Драгана Митровић dragana.mitrovic@fpn.bg.ac.rs
др Драгослав Кочовић dragoslav.kocovic@gmail.com
др Зоран Крстић zoran.krstic@fpn.bg.ac.rs, zorkrst@yahoo.com
др Зоран Славујевић zoran.slavujevic@fpn.bg.ac.rs, slavuj@eunet.rs
др Зоран Стојиљковић zoran.stojiljkovic@fpn.bg.ac.rs, pdp@eunet.rs
др Иван Радосављевић ivan.radosavljevic@fpn.bg.ac.rs, ivarad@yubc.net
др Иво Висковић ivo.viskovic@fpn.bg.ac.rs
др Илија Вујачић vujacic@rcub.bg.ac.rs, ilija.vujacic@fpn.bg.ac.rs
др Милан Јовановић milan.jovanovic@fpn.bg.ac.rs
др Милан Петричковић milan.petrickovic@fpn.bg.ac.rs
др Мирјана Васовић mirjana.vasovic@fpn.bg.ac.rs, mvasovic@EUnet.rs
др Мира Лакићевић mira.lakicevic@fpn.bg.ac.rs
др Мирољуб Јевтић miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs
др Мирољуб Радојковић miroljub.radojkovic@fpn.bg.ac.rs
др Невенка Жегарац nevenka.zegarac@fpn.bg.ac.rs
др Неда Тодоровић neda.todorovic@fpn.bg.ac.rs, mianeda@eunet.rs
др Раде Вељановски rade.veljanovski@fpn.bg.ac.rs, radev@radiobeograd.co.rs
др Радмила Накарада radmila.nakarada@fpn.bg.ac.rs
др Сњежана Миливојевић snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs
др Сања Данковић Степановић sanja.dankovic@fpn.bg.ac.rs
др Славиша Орловић slavisa.orlovic@fpn.bg.ac.rs, slavisaorlovic@yahoo.com
др Слободан Марковић slobodan.markovic@fpn.bg.ac.rs, slobmar@EUnet.rs
др Слободан Самарџић slobodan.samardzic@fpn.bg.ac.rs, liberos@eunet.rs
др Снежана Ђорђевић snezana.djordjevic@fpn.bg.ac.rs, sneska152@gmail.com
др Тамара Џамоња-Игњатовић tamara.dzamonja@fpn.bg.ac.rs, tamdzam@eunet.rs
др Часлав Копривица caslav.koprivica@fpn.bg.ac.rs, caslavk@ptt.rs
др Чедомир Чупић cedomir.cupic@fpn.bg.ac.rs