Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/clients/client1/web25/web/arhiva/includes/menu.inc).

Управљање

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

 1. петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које бира Наставно-научно веће Факултета и три (3) представника које бирају остали запослени,
 2. четири представника Студентског парламента Факултета, из реда студената који су по први пут уписали годину у школској години у којој се избор врши,
 3. четири представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских представника чији мандат траје једну годину.
Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова, тајним гласањем.
Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет Факултета:

 1. доноси Статут Факултета,
 2. бира и разрешава декана Факултета,
 3. доноси финансијски план Факултета,
 4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
 5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
 6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
 7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
 8. доноси одлуку о висини школарине,
 9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
 10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
 11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
 12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

Председница Савета: проф. др Весна Кнежевић-Предић, представница ННВ Факултета,

Заменик председнице Савета: проф. др Раде Вељановски, представник ННВ Факултета

Чланови Савета (укупно 23 члана):

Представници Наставно-научног већа:

 • Вељановски др Раде
 • Видојевић мр Јелена
 • Глигоријевић мр Милена
 • Дамњановић др Ивана
 • Данковић Степановић др Сања
 • Кнежевић-Предић др Весна
 • Ковачевић др Маја
 • Павловић др Дејан
 • Симић др Марина
 • Тмушћић Марко, маст.политик.
 • Угринић Александра, маст.новин.
 • Хрнчић др Јасна 

Представници Стручних служби:

 • Милић Данијела
 • Радовановић Слађана
 • Ристић Гордана

Представници студената:

 • Михајловић Катарина
 • Павловић Данијела
 • Петровић Агатина
 • Ђурковић Тијана

Представници Оснивача: 

 • Вујовић др Сретен
 • Огњанов др Гаљина 
 • Тимофејев Александар 

НАПОМЕНА: очекујемо скоро именовање преосталог (четвртог) представника Оснивача у Савету Факултета