Стручне службе

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања Факултета.

Стручну службу чине следеће службе:

  • Служба за наставу и студентска питања,
  • Служба за опште послове,
  • Служба за материјално‑финансијско пословање,
  • Рачунарски центар,
  • Служба библиотеке и документације