Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/clients/client1/web25/web/arhiva/includes/menu.inc).

Научно-истраживачки центри

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма Факултета, научноистраживачка делатност се одвија и у оквиру Научно-истраживачких центара Факултета и то:

  • Центра за демократију
  • Центра за медије и медијска истраживања
  • Центра за међународно хуманитарно право и међународне организације
  • Центра за студије Сједињених Америчких Држава
  • Центра за студије рода и политике
  • Центра за студије Азије и Далеког истока
  • Центра за студије мира
  • Центра за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
  • Центар за еколошки развој и одрживу политику (ЦЕПОР)
  • Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

1. Центар за демократију 

Коруководиоци: доц. др Зоран Стојиљковић, доц. др Славиша Орловић

Поред теоријског и академског изучавања демократије у оквиру многих дисциплина и курсева који се изучавају на Факултету политичких наука, постојала је додатна потреба за формирањем  Центра за демократију.  Центар се бави:
организовањем истраживања у области демократије и демократске политике,
организовањем истраживања у ваншколским облицима образовања за демократију у сарадњи са сродним институцијама и организацијама у области едукације за политичку партиципацију и унапређење демократије;
унапређењем рада у убласти грађанског и цивилног образовања како би се пружила подршка новом образовном програму у оквиру болоњског наставног плана;
проучавањем и истраживањем стања у области људских права и њихове заштите;
подизањем нивоа демократске политичке културе.
    Центар сарађује са другим академским и научноистраживачким центрима и институцијама у земљи и иностранству, које се баве истраживањима и образовањем за демократију.

2. Центар за медије и медијска истраживања

http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/

Руководилац центра: проф. др Сњежана Миливојевић
Центар у оквиру одељења за медије, обавља наставну делатност, односно обуку студената новинарског смера, стручно усавршавање запослених у медијима у смислу јачања општег нивоа знања новинара, као и њиховог усмеравања на поједине новинарске специјалности, врши радијску и ТВ продукцију, као и издавачку делатност. У оквиру одељења за медијска истраживања, организује се научноистраживачка делатност која је у функцији унапређивања знања из области јавне и политичке комуникације и улоге масовних медија у савременом друштву и подизања стандарда у академским истраживањима из ових области. Такође, ради на унапређивању наставе, теоријских и емпиријских истраживања, примењених истраживања, организује истраживачке радионице, и врши истраживања за трећа лица.

3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације

http://mhp.fpn.bg.ac.rs/

Руководилац центра: проф. др Весна Кнежевић-Предић
Центар представља интелектуално средиште за континуиран рад на истраживању савременог развоја међународног хуманитарног права и међународних организација. У оквиру научно-истраживачке делатности Центра приоритетни задаци су: рад на развијању научних метода у области међународних организација како би се на тај начин помогло у извођењу наставе на основним, последипломским и докторским студијама. Центар организује већ две године заредом регионалну школу/курс из „Међународног хуманитарног права“, као и семинаре, округле столове и друге облике научног рада. У оквиру његове делатности је и организација програма обуке припадника одређених циљних група који се у својим професионалним делатностима сусрећу са питањима из области међуанродног хуманитарног права и међуанродних организација.

4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава 

Руководилац центра: проф. др Драган Симић
Основан 2004. године, Центар за студије Сједињених Америчких Држава организује специјалистичке и мастер Студије САД. У оквиру студија се изучавају и истражују историја САД, либерална политичка традиција и савремена либерална мисао у САД, привредни и правни систем, америчке вредности и популарна култура, историја спољне политике САД, савремена спољна и безбедносна политика и српско-амерички односи. У оквиру Центра се организују гостовања, трибине и предавања иностраних професора и високих званичника. Поред тога, Центар има за циљ вршење научних истраживања, и издавачке делатности. Центар има богату стручну библиотеку.

5. Центар за студије рода и политике 

Руководилац центра: проф. др Даша Духачек
Студије рода, полазећи од питања положаја жена, истражују проблеме идентитета, односе политичке теорије и политичке праксе, људских права, односе моћи, идеолошких матрица, итд. Окосницу програма рада Центра чини утемељивање, имплементација и развој студија рода, као и разноврсни научноистраживачки пројекти. Центар реализује пројекте теоријских и емпиријских истраживања која би подстицала сарадњу на националном, регионалном и интернационалном нивоу.

6. Центар за студије Азије и Далеког истока 

Руководилац центра: проф. др Драгана Митровић

Економски, политички, социјални, културни и други аспекти развоја земаља Азије, као и регионалне институције и механизми сарадње, проблеми и питања који одређују садашњост и будућност овог, најдинамичнијег дела света, предмет су научно-истраживачке активности Центра. Центар покреће и часопис, формира се база података, библиотека, као и представљање радова чланова Центра јавности. Центар ствара и мрежу партнерских институција из Азије, али и других делова света, те настоји да се етаблира као препознатљива адреса за питања Азије у научној и широј јавности Србије, али и мост између научних, образовних и пословних институција, односно људи из наше и земаља Азије.

7.  Центар за студије мира 

Руководилац центра: проф. др Радмила Накарада
Центар за студије мира је новоосновани научно–истраживачки центар Факултета политичких наука. У свом деловању Центар ставља акценат на широки спектар питања чија тематика је блиско повезана са проблемима рата и мира. Центар настоји да промовише вредности мира и ненасиља, али своју пажњу такође усмерава на проблеме конфликата, како регионалних тако и глобалних. 
У раду Центра учешће узимају студентни основних и последипломских студија. Центар за студије мира представља динамичну целину која по својој области истраживања представља јединствену институцију у нашој академској заједици.

8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду 

Руководилац центра: проф. др Петар Настасић
Промене у друштву настале процесом транзиције и глобализације, намећу нове истраживачке подухвате и представљају извор тема којима се бави Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду. Центар је своје активности усмерио на истраживачки рад на теоријским проблемима, издавање публикација, презентоване истраживања, организовање разних додатних врста едукација из области социјалне политике и социјалног рада као и повезивање са релевантним институцијама.

9. Центар за еколошки развој и одрживу политику (ЦЕПОР)

Руководилац центра: проф. др Вукашин Павловић

Еколошка политика постаје за садашње и будуће генерације једна од најважнијих области јавних политика. Зато је основна намена Центра да буде истраживачко-пројектна база за мастер програм из области еколошке политике. Функције Центра за еколошку политику и одрживи развој су: истраживачке, образовне, аналитичке, културно-васпитне, издавачке.

10. Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

Руководилац центра: проф. др Снежана Ђорђевић

Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике је основан са циљем да допринесе унапређењу теоријског и практичног рада професора, наставног особља и студената у три повезане области: јавне управе, локалне самоуправе и јавне политике. Центар ће отворити канал за емпиријска истраживања, израду анализа и студија које ће имати практичну димензију, као и за стицање нових знања и вештина.