Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/clients/client1/web25/web/arhiva/includes/menu.inc).

Мастер Међународне студије: модул Европске студије

Мастер Међународне студије: модул Европске студије

Овај модул пружа студентима изучавање Европске уније у битним аспектима њеног организовања и функционисања. Он садржи курсеве о сложеним политичким заједницама, о уставној природи ЕУ, као и о њеним јавним политикама, као што је економска и монетарна унија. Овај модул, такође, припрема студенте за изучавање узрока и последица савремене кризе управљања у ЕУ, пропитује њену улогу као глобалног актера и сагледава актуелне односе Србије и ЕУ.

Неколико обавезних и изборних предмета са овог мастер модула одвија се уз подршку Европске комисије кроз програм Erasmus+, Jean Monnet који има за циљ да подстакне развој квалитетних студија европске интеграције широм света. 

Водитељ модула је проф. др Слободан Самарџић.

Студенти овог модула имају прилику да слушају предавања и учествују у дискусијама са неким од најеминентнијих професора и наставника из Србије и иностранства у областима европских студија, међународног права, уставног права, теорије федерализма, политичке економије и др. Међу предавачима су:

 • Проф. др Слободан Самарџић, оснивач европских студија на Факултету политичких наука и професор са Жан Моне титулом (Jean Monnet Professor)
 • Проф. др Томас Флајнер, професор у пензији на Универзитету у Фрибуру у Швајцарској, оснивач и дугогодишњи директор тамошњег Института за федерализам и инострани члан Српске академије наука и уметности
 • Проф. др Лидија Баста Флајнер, стална гостујућа професорка на Факултету политичких наука, некадашња професорка Универзитета у Фрибуру и директорка Међународног центра за истраживања и консалтинг Института за федерализам у Фрибуру 
 • Проф. др Бранко Васиљевић, редовни професор Факултета политичких наука у Београду;
  Проф. др Весна Кнежевић Предић, редовна професорка Факултета политичких наука у Београду и директорка Центра за јавне политике Европске уније
 • Проф. др Тања Мишчевић, ванредна професорка Факултета политичких наука и шефица преговарачког тима за вођење преговора Србије са ЕУ
 • Проф. др Маја Ковачевић, ванредна професорка Факултета политичких наука у Београду и некадашња Директорка савезне канцеларије за придруживање ЕУ
 • Др Бојан Ковачевић, доцент Факултета политичких наука у Београду; предаје предмете Европски регионализам (основне студије) и Уставна политика ЕУ и Управљање кризом у ЕУ (мастер)
 • Мр Ивана Радић Милосављевић, асистенткиња Факултета политичких наука у Београду; сарадница на предметима Политички систем Европске уније (основне студије), као и Уставна политика Европске уније и Управљање кризом у Европској унији (мастер)

Настава се изводи на српском и енглеском језику. Предавачи користе најновију литературу и обрађују актуелне теме из теорије и праксе европских интеграција користећи интерактивне методе наставе и модерне начине комуникације са студентима.

Студентима је не већем броју предмета обезбеђен ридер за припрему за предавања, семинаре и испите.

Начин полагања пријемног испита:

Пријемни испит полажу сви кандидати.

Пријемни испит обухвата разговор сваког од кандидата са пријемном комисијом. Разговор обухвата питања везана за знања и искуства кандидата из области европских студија и европских интеграција. Пријемну комисију чине: проф. др Слободан Самарџић, ванр. проф. др Маја Ковачевић и доц. др Бојан Ковачевић.

Референтна литература:

 • Сајмон Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
 • Криза Европске уније, прир. Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић, Службени гласник, Београд, 2012.
 • Европски грађанин у времену кризе, прир. Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић, ФПН, Београд, 2013. (овај зборник можете добити на Факултету, соба 105/III)
 • Уговор из Лисабона – сигурна лука или почек новог путовања, прир. Тања Мишчевић, Службени гласник, 2010.
 • Годишњак 2015. Година IX • Број 13 • Јун 2015. Универзитет у Београду - Факултет политичких наука, стр. 9 – 135, http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881

Пријемни испит у виду разговора са кандидатима обавиће се 7.10.2016. у 17 часова.

Привремена и коначна ранг листа објављују се након обављених разговора са кандидатима.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Сложени државни системи управљања 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Правосуђе и унутрашњи послови у Европској унији 1 изборни 2+1 6
Теоријско-методолошки приступи у изучавању европских интеграција 1 изборни 2+1 6
Србија и Европска унија 1 изборни 2+1 6
Идентитет и политика 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Економска и монетарна унија 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Уставна политика Европске уније 2 обавезан 2+1 6
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Историја европске културе 2 изборни 3 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Институционално право Европске уније 2 изборни 2+1 6
Европска унија као глобални актер 2 изборни 2+1 6
Управљање кризом у Европској унији 2 изборни 2+1 6
Мултилатерална дипломатија 2 изборни 2 6