Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/clients/client1/web25/web/arhiva/includes/menu.inc).

Мастер академске студије културологије

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Мастер академске студије културологије израстају из традиције савремених Студија културе, коју културу посматрају као директно повезану са „економским, друштвеним, политичким и технолошким процесима“. Студије културе су високо политичне и баве се свим облицима културног живота, приступајући култури са савремених теоријских становишта. Студије културологије су првенствено намењене студентима који желе да на постдипломском нивоу прошире своја знања сетом релевантних и савремених парадигми из Студија културе, упознају се са принципима академског истраживања, писања и презентовања и припреме се за будући практични или научни рад.

С обзиром на интердисциплинрност и политичност овако конципираног програма Мастера културологије, који припрема студенте за усвајање теоријског апарата који омогућава анализу савремених културних феномена и омогућава студентима да глобалне културне феномене, и српску културу разумеју у њеном европском и светском контексту, предност оваквих студија у односу на мање компаративне и политички неутемељене студије културе су вишеструке. После успешно завршених студија, студенти су оспособљени за рад у различитим владиним и невладиним организацијама, које се баве проблемима савремене културе у најширем смислу те речи (од културне политике, до проблема мултикултурализма), за учествовање у креирању културних политика и очувању културне разноликости и српске културне баштине, медијским и другим агенцијама, који културу сагледавају у најширем смислу те речи, те за бављење продукцијском, публицистичком и новинарском делатношћу и свим профилима јавних радника за која су потребна широка знања и интердисциплинарне основе за разумевање савремених културних феномена.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студије културе су по дефиницији интердисциплинарно поље, које у себи сажима достигнућа различитих академских дисциплина (антропологије, социологије, филозофије, политикологије, итд.), тако да понуђени предмети не представљају посебне дисциплине, већ њихову синтезу у циљу представљања и разумевања различитих аспеката културе и савременог културног живота. Тако се с једне стране култура посматра као аналитички појам, чија се сложена историја проучава и теоријски промишља, а са друге стране култура се схвата а као живи елемент саврменог живота који обухвата многоструке економске и политичке трансформације.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру студенти слушају два обавезна предмета: Студије културе и Културну антропологију и бирају још два од следећих понуђених: Културне индустрије, Филозофија културе, Култура, друштво, појединац.

У другом семестру студенти бирају три од следећих пет понуђених предмета: Историја еворпске културе, Културна и медијска политика Европске уније, Културе Балкана, Култура социјализма и постсоцијализма, Слика другог.


НАСТАВНИЦИ

Међу предавачима на понуђеним курсевима налазе се реномирани професори, експерти за студије културе као што су: Јелена Ђорђевић, Марина Симић, Часлав Копривица, Чедомир Чупић, Слободан Марковић, Љубинка Трговчевић, Александра Крстић, као и велики број гостујућих предавача, стручњака за области које се изучавају.

Руководилац: Проф. др Јелена Ђорђевић


НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

При одлучивању о примању кандидата на студије пресудну улогу играју два фактора: просечна оцена остварена на основним студијама и утисак који кандидат остави на комисију приликом интервјуа за упис на мастер студије. Током интервјуа се o будућим студентима стиче утисак на основу профила завршених основних студија, досадашњих активности и заинтересованости за овај програм, те других релевантних области (академски радови, учешће на пројектима, потенцијално уметничко стваралаштво и слично).

Контакт: проф. др Јелена Ђорђевић, krplja@eunet.rs

Термин пријемног испита 6. октобар у 17:30 часова.
 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Културна антропологија 1 обавезан 3+0 6
Студије културе 1 обавезан 3+0 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 2 од 3 предмета)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Филозофија културе 1 изборни 2+1 6
Културне индустрије 1 изборни 3+0 6
Култура друштво појединац 1 изборни 3+0 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 3 од 5 предмета)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Култура социјализма и постсоцијализма 2 изборни 3+0 6
Слика другог 2 изборни 2+1 6
Историја европске културе 2 изборни 3+0 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Културе Балкана 2 изборни 3+0 6