Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/clients/client1/web25/web/arhiva/includes/menu.inc).

конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента за ужу научну област Комуникологија и и нформатика

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента за ужу научну област Комуникологија и и нформатика.
 

Избор доцента врши се на одређено време од 5 (пет) година.


Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,  97/08,  44/10, 93/12., 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15.) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента, односно ванредног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", бр.183.- пречишћен текст).


Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.


Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.