Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици

Студијски програм је акредитован 2012. године.