Мастер академске студије политикологије — Политиколошке студије религије

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Политичка учења великих религија 1 обавезан 2+2 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Религија и савремени свет 1 изборни 2+1 6
Економске идеологије савремених верских система 1 изборни 2+1 6
Анализа верских конфилката 1 изборни 2+1 6
Политички системи Латинске Америке 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 4
Религија и социјална политика 2 обавезан 2+1 6
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Религија у функцији разрешавања социјалних проблема у свету 2 изборни 2+1 6
Религијски фундаментализам и екстремизам 2 изборни 2+2 6
Демократизација и религија 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Конфликти и дијалог - цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 изборни 2+1 6