Мастер академске студије политикологије — мастер Међународне студије: модул Међународна безбедност

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Реформа сектора безбедности 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Секуритизација и десекуритизација 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије безбедности 1 изборни 2+1 6
Род и међународна безбедност 1 изборни 2+1 6
Теорије и типологије сукоба 1 изборни 2+1 6
Регионална перспектива мира и сукоба 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Регионална безбедност 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Европска унија као глобални актер 2 изборни 2+1 6
Евроатлантска безбедност 2 изборни 2+1 6
Међународни регионализам и интеррегионализам 2 изборни 2 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3 6