Мастер академске студије политикологије — мастер Међународне студије: модул Међународно хуманитарно право и право људских права

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Основи људских права 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Међународно хуманитарно право – заштита жртава 1 изборни 2+1 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Права странаца 1 изборни 2+1 6
Савремене међународне организације 1 изборни 2+1 6
Теорије и типологије сукоба 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије међународних односа 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Међународно хуманитарно право – правила ратовања 2 обавезан 2+1 6
Међународно право и политика људских права 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Систем УН 2 изборни 2+1 6
Уставна политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3 6