Мастер академске студије политикологије — мастер Међународне студије: модул Међународна политика

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Дипломатско и конзуларно право 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Србија и суседи 1 изборни 2+1 6
Права странаца 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије међународних односа 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије безбедности 1 изборни 2+1 6
Међународне пословне трансакције 1 изборни 2+1 6
Правосуђе и унутрашњи послови у Европској унији 1 изборни 2+1 6
Реформа сектора безбедности 1 изборни 2+1 6
Србија и Европска унија 1 изборни 2+1 6
Сложени државни системи управљања 1 изборни 2+1 6
Теорије и типологије сукоба 1 изборни 2+1 6
Спољнополитичка анализа 1 изборни 2+1 6
Савремене међународне организације 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Мултилатерална дипломатија 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Међународна економија – теорија и политика 2 изборни 2+1 6
Међународни регионализам и интеррегионализам 2 изборни 2+1 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3 6
Институционално право Европске уније 2 изборни 2+1 6
Систем УН 2 изборни 2+1 6
Регионална безбедност 2 изборни 2+1 6
Европска унија као глобални актер 2 изборни 2+1 6
Евроатлантска безбедност 2 изборни 2+1 6