Мастер академске студије политикологије — мастер Међународне студије: модул Студије САД

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Спољна политика САД 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Историја САД 1 изборни 2+1 6
Увод у право САД 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије безбедности 1 изборни 2+1 6
Сложени државни системи управљања 1 изборни 2+1 6
Политика отпора и теорија грађанске непослушности 1 изборни 2+1 6
Парламентаризам и модели демократије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Спољна и безбедносна политика САД после Хладног рата 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Привредни систем САД 2 изборни 2+1 6
Српско-амерички односи 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Евроатлантска безбедност 2 изборни 2+1 6
Историја европске културе 2 изборни 3 6