Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и друштвене промене

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Политичка моћ 1 обавезан 2+1 6
Глобализација и савремено друштво 1 обавезан 2+1 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Политичке партије и идеологије 1 изборни 2+1 6
Избори и изборни систем Србије 1 изборни 2+1 6
Идентитет и политика 1 изборни 2+1 6
Институције и корупција 1 изборни 2+1 6
Парламентаризам и модели демократије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Конфликти и дијалог - цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 обавезан 2+1 6
Политички живот Србије 2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Морал и политика 2 изборни 2+1 6
Изборне кампање у вишестраначкој Србији 2 изборни 3+0 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3+0 6