Home Lila RadonjićApril 27th, 2011

Print This Post

Lila Radonjić

E-mail adresa: lila.radonjic@fpn.bg.ac.rs lila@mreza.co.yu lilar@yubc.net

kontakt telefon: +381 11 3092-999

Mesto i godina rođenja: Čačak 04.06. 1950,

Obrazovanje

 • FPN – Novinarski smer, 1974

Predmeti na kojima je angažovan

 • TV Novinarstvo

Kretanje u karijeri

 • Studio B – novinar ( od 1975 do 1989),
 • urednik Informativnog programa RTV Studio B od 1990 do 1993,
 • Glavni i odgovorni urednik RTV Studio B od 1996 do 1997.
 • Od 1997 Glavni i odgovorni urednik Produkcijske grupe “Mreža”.
 • Posle smene sa mesta urednika od 1993 do 1996 bila nezaposlena,
 • a posle otkaza od 1997 sa grupom novinara osnovala nezavisnu produkcijsku grupu.

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • Novosadska novinarska škola,
 • AOM,
 • Specijalističke studije (FPN, FDU, Oslo Univerzitet)

Oblasti naučnog interesovanja

 • Televizija

Najvažnije objavljene knjige

 1. “Naš Slučaj” ( dva dela) .Izdavač : Stubovi kulture, Beograd 1976, ID 49361164

Učešće u istraživačkim projektima

 • Brojni projekti o stanju u medijima u Srbiji

Članstvo u profesionalnim organizacijama, asocijacijama

 • NUNS

Znanje stranog jezika

 • Engleski (a)

Objavljeni članci

 1. Više stotina objavljenih televizijskih intervjua sa najznačajnijim kulturnim, političkim i javnim ličnostima našeg vremena u Srbiji i Crnoj gori. Više stotina objavljenih televizijskih priloga, istraživačkih storija i priloga na Studiju B i programima “Mreže”

Odlikovanja i nagrade

 • Novinarska nagrada “Jug Grizelj” za 199o godinu,
 • nagrada lista Demokratija za 1996. godinu

Porodično stanje

 • Suprug Vladan Radonjić, ćerke Jovana i Vladana