Home mr Ivana DamnjanovićApril 27th, 2011

Print This Post

mr Ivana Damnjanović

E-mail adresa: ivana.damnjanovic@fpn.bg.ac.rs

kontakt telefon: +381 11 3092-827

Mesto i godina rođenja: Beograd, 1977

Obrazovanje

  • magistar političkih nauka, FPN, Beograd, 2006.
  • diplomirani politikolog, FPN, Beograd, 2000.

Predmeti na kojima je angažovan

  • Uvod u političku teoriju