Početna Assistants

Nikola Beljinac

Full story

29.04.2011

mr Ivana Damnjanović

E-mail adresa: ivana.damnjanovic@fpn.bg.ac.rs kontakt telefon: +381 11 3092-827 Mesto i godina rođenja: Beograd, 1977 Obrazovanje magistar političkih nauka, FPN, Beograd, 2006. diplomirani politikolog, FPN, Beograd, 2000. Predmeti na kojima je angažovan Uvod u političku teoriju Full story

27.04.2011

Page 3 of 3123