Početna Teachers Skills

Dragovan Lazarević

Full story

29.04.2011

Lila Radonjić

E-mail adresa: lila.radonjic@fpn.bg.ac.rs lila@mreza.co.yu lilar@yubc.net kontakt telefon: +381 11 3092-999 Mesto i godina rođenja: Čačak 04.06. 1950, Obrazovanje FPN – Novinarski smer, 1974 Predmeti na kojima je angažovan TV Novinarstvo Kretanje u karijeri Full story

27.04.2011