Драгослав Кочовић

редовни професор др

Образовање

 • доктор политичких наука

Кретање у каријери

 •  пастир, ратар, индустријски радник, социјални радник, саветник за стручна и политичка питања, универзитетски радник

Области научног интересовања

 • Социјална политика

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • Унија друштава социјалних радника Србије

Предмети на којима је ангажован:

 • Социјална политика Србије,
 • Доктрине социјалне политике,
 • Савремени социјални проблеми,
 • Социјалне основе религијских учења.

Кретање у академској каријери:

 • асистент приправник,
 • асистент,
 • доцент,
 • ван. профессор,
 • ред. професор

Објављени радови:

 1. Системи и потребе, часопис Социјална политика, бр. 7-8/1986.
 2. Здравствена заштита у Југославији у првој половини осамдесетих година, часопис Социјална политика и социјални рад, бр. 2/1988.
 3. Социјална политика у условима кризе, часопис Социјална политика, бр. 6/88.
 4. Социјална политика Савезне Републике Југославије, Зборник радова I, ФПН, 1994.
 5. Доктринарни проблеми социјалне политике СР Југославије, часопис Нова мисао, бр. 1/1994.
 6. Социјална политика као филозофија живота, часопис Социјална политика и социјални рад, бр. 2-3/1995.
 7. Процеси хармонизације у Европи и њихови утицаји на социјалне последице и социјалну политику, Зборник радова II, ФПН, 1995.
 8. Социјална политика у политичком систему, Зборник радова III, ФПН, 1997.
 9. Друштвени развој и социјално-политичке прилике у Средњевековној Србији, часопис Социјална политика и социјални рад, бр. 4/1997.
 10. Капитал и хумана економија, Зборник радова IV, ФПН, 1998.
 11. Социјална политика на прагу XXI века,  часопис Социјална политика, бр. 1-4/1998.
 12. Теоријски модел социјалне политике, Студија, Изазови социјалне политике, Институт за политичке студије, Београд 2000.
 13. Стратешке оновес социјалне политике Југославије, уводни реферат на Конгресу социјалних радника, Херцег Нови 1997, објављен у Зборнику радова VI конгреса  социјалних радника Југославије, Београд 1998.
 14. Социјални дијалог, зборник радова Социјална политика и социјални рад, ФПН, Београд 2004.
 15. Беседа о току ствари, Глас центра, бр. 12, Врњачка Бања 2006.
 16. Значај теоријских поставки за праксу социјалног рада, научно стручни скуп у поводу књиге проф. Др Милана Петричковића Теорија социјалног рада, Дом културе Студентски град, Београд 2006.
 17. Рад, духовна и световна вредност, Глас центра, Врњачка Бања 2007.
 18. Неки аспекти поимања насиља у породици, Глас центра, бр. 16. Врњачка Бања 2007.
 19. Социјалне вредности исламске религије, Социјална мисао, бр. 3, Београд 2008.
 20. Сиромаштво-светски проблем, Социјална мисао, бр. 4, Београд 2009.
 21. Социјална заштита у условима кумулативне кризе, Научно стручни скуп, Соко Бања 2009.
 22. Вредности у социјалној политици и социјалном раду, Социјална мисао, бр. 4 Београд 2009.
 23. Појединачна, породична и друштвена дисипација, Годишњак, Факултет политићких наука, бр. 4. Београд 2010.
 24. Утицај религије на социјалну политику у европској унији, Српска политичка мисао, бр. 3. Београд 2011.
 25. Сунамизам у обнови и развоју села у Србији, Социјална мисао, бр. 1. Београд 2012.
 26. Социјалне вредности у филозофији будизма, Годишњак, бр. 7. Факултет политичких наука, Београд 2012.
 27. Политичке, економске и социјалне последице окупације јужне српске покрајине Косова и Метохије, Српска политичка мисао, ИПС, бр.2, Београд 2012.
 28. Учешће на симпозијуму: Психијатрија и религија: Човек између лудила и стварности-како му помоћи, Секција за психотерапију Српског лекарског друштва, Вршац 2012.
 29. Конгрес интелектуалаца Србије, уводни реферат, Социјалне карактеристике Србије, Дом синдиката, 27. фебруар 2013, Београд 2013.
 30. Социјални рад у етнички и религиозно хетерогеним заједницама, Јубиларни скуп, 10 година рада Друштва социјалних радника Јабланичког и Пчињског округа и 7 година рада Уније друштва социјалних радника Републике Србије, Сијеринска бања, 10.05 2013.
 31. Socijal values of North American indian religions, Media, Culture, and Public Relations, Croatia, rujan 2013. ISSN 1333-6371 UDK:061:007(73).
 32. Стари у функционалном систему друштва, саопштење на ИX Међународном геронтолошком конгресу од 16-18 маја 2014. Врњачка Бања 2014.
 33. Социјални процеси у 21 веку, уводни реферат на И Конгресу социјалних радника Србије са међународним учешћем од 03 до 07 2014.године ,Лесковац, Србија.
 34. Приказ књиге, Социјална политика, проф. Др Душана Лакићевића, часопис Социјална политика и социјални рад, Београд 1991.
 35. Приказ књиге, Вредносне основе социјалне политике, проф. Др Снежане Пејановић, часопис Социјална политика и социјални рад, Београд 1998.
 36. Приказ књиге Социјална сигурност и социјална права, проф. Др Дренке Вуковић, Београд 2002.
 37. Приказ, Геронтолошког конгреса СР Југославије, часопис Социјална политика и социјални рад, Београд 1998.
 38. Приказ књиге, Теорија социјалног рада, проф. Др Милана Петричковића, Глас центра, Врњачка Бања 2007.

Објављене књиге:

 1. Развој социјалне политике Југославије, Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружење наука и друштво, Београд 1997.
 2. Социјална политика, Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Комино Трејд, Београд 2000.
 3. Развој социјалне политике Југославије, Друго допуњено издање, Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Комино Траде, Београд 2002.
 4. Социјално осигурање, Факултет политичких наука, АДМ графика, Београд 2005.
 5. Социјална политика, Друго допуњено издање, Факултет политичких наука, АДМ графика, Београд 2007.
 6. Религијска учења: социјалне вредности религијских учења, Факултет политичких наука, АДМ графика, Београд 2010.

Монографије :

 1. Социјално осигурање, Факултет политичких наука, АДМ графика, Београд 2005.
 2. Религијска учења: социјалне вредности религијских учења, Факултет политичких наука, АДМ графика, Београд 2010.

Прилози у зборницима:

 1. Социјална политика Савезне Републике Југославије, Зборник радова И, ФПН, 1994.
 2. Процеси хармонизације у Европи и њихови утицаји на социјалне последице и социјалну политику, Зборник радова II, ФПН, 1995.
 3. Капитал и хумана економија, Зборник радова ИВ, ФПН, 1998.
 4. Развој друштва и однос младих и старих, Институт за педагошка истраживања,, Геронтолошко друштво Србије, Београд 2012.

Студије:

 • Теоријски модел социјалне политике, Студија, Изазови социјалне политике, Институт за политичке студије, Београд 2000.

Важнији чланци:

 1. Системи и потребе, часопис Социјална политика, бр. 7-8/1986.
 2. Здравствена заштита у Југославији у првој половини осамдесетих година, часопис Социјална политика и социјални рад, бр. 2/1988.
 3. Социјална политика у условима кризе, часопис Социјална политика, бр. 6/88.
 4. Доктринарни проблеми социјалне политике СР Југославије, часопис Нова мисао, бр. 1/1994.
 5. Социјална политика као филозофија живота, часопис Социјална политика и социјални рад, бр. 2-3/1995.
 6. Социјална политика у политичком систему, Зборник радова III, ФПН, 1997.
 7. Друштвени развој и социјално-политичке прилике у Средњевековној Србији, часопис Социјална политика и социјални рад, бр. 4/1997.
 8. Социјална политика на прагу XXI века,  часопис Социјална политика, бр. 1-4/1998.
 9. Теоријски модел социјалне политике, Студија, Изазови социјалне политике, Институт за политичке студије, Београд 2000.
 10. Социјални дијалог, зборник радова Социјална политика и социјални рад, ФПН, Београд 2004.
 11. Социјалне вредности исламске религије, Социјална мисао, бр. 3, Београд 2008.
 12. Сиромаштво-светски проблем, Социјална мисао, бр. 4, Београд 2009.
 13. Вредности у социјалној политици и социјалном раду, Социјална мисао, бр. 4 Београд 2009.
 14. Појединачна, породична и друштвена дисипација, Годишњак, Факултет политићких наука, бр. 4. Београд 2010.
 15. Утицај религије на социјалну политику у европској унији, Српска политичка мисао, бр. 3. Београд 2011.
 16. Сунамизам у обнови и развоју села у Србији, Социјална мисао, бр. 1. Београд 2012.
 17. Социјалне вредности у филозофији будизма, Годишњак, бр. 7. Факултет политичких наука, Београд 2012.
 18. Политичке, економске и социјалне последице окупације јужне српске покрајине Косова и Метохије, Српска политичка мисао, ИПС, бр.2, Београд 2012.
 19. Развој друштва и однос младих и старих, Институт за педагошка истраживања,, Геронтолошко друштво Србије, Београд 2012.
 20. Конгрес интелектуалаца Србије, уводни реферат, Социјалне карактеристике Србије, Дом синдиката, 27. фебруар 2013, Београд 2013.
 21. Социјални рад у етнички и религиозно хетерогеним заједницама, Јубиларни скуп, 10 година рада Друштва социјалних радника Јабланичког и Пчињског округа и 7 година рада Уније друштва социјалних радника Републике Србије, Сијеринска бања, 10.05 2013.
 22. Socijal values of North American indian religions, Media, Culture, and Public Relations, Croatia, rujan 2013. ISSN 1333-6371 UDK:061:007(73).
 23. Стари у функционалном систему друштва, саопштење на IX Међународном геронтолошком конгресу од 16-18 маја 2014. Врњачка Бања 2014.
 24. Социјални процеси у 21 веку, уводни реферат на I Конгресу социјалних радника Србије са међународним учешћем од 03 до 07 2014.године ,Лесковац, Србија.
 25. Приказ књиге, Социјална политика, проф. Др Душана Лакићевића, часопис Социјална политика и социјални рад, Београд 1991.
 26. Приказ књиге, Вредносне основе социјалне политике, проф. Др Снежане Пејановић, часопис Социјална политика и социјални рад, Београд 1998.
 27. Приказ књиге Социјална сигурност и социјална права, проф. Др Дренке Вуковић, Београд 2002.
 28. Приказ, Геронтолошког конгреса СР Југославије, часопис Социјална политика и социјални рад, Београд 1998.
 29. Приказ књиге, Теорија социјалног рада, проф. Др Милана Петричковића, Глас центра, Врњачка Бања 2007.

Истраживачко искуство:

 • члан истраживачког тима на пројктима Министарства за наукуи технологију:  “Цивилно друштво И религија” и “Политички идентитет Србије у регионалном И глобалном контексту”

Предавачко искуство:

 • универзитетски професор, Факултет за спољњу трговину Бијељина, Филозофски факултет Приштина, Факултет политичких наука Београд,

Учешће у истраживачким пројектима: 

 • Цивилно друштво и религија, бр.пројекта179008
 • Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, бр. пројекта: 179076

Научни скупови: 

 1. Медјународни научни скуп, Београдски форум, НАТО агресија на Југославију две године после, Београд 2001.
 2. Међународни научни скуп Тронтхајм – Београд, Компаративно сагледавање социјалног рада у Норвешкој и Србији – Пракса социјалне политике, Београд 2001.
 3. Међународни научни скуп: VII национални геронтолошки конгрес, Стари у систему социјалне политике, Врњачка Бања 2006.
 4. Село, место настанка универзалних вредности човека,  XIII Медјународни научни скуп Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу, Власинско језеро 2007.
 5. Осма седница узрок, повод и метод, Медјународни научни скуп VIII седница ЦК СК Србије, Београд 2007.
 6. Локална социјална политика у Европској Унији, Међународни научни скуп Друга балканска конференција социјалних радника, Власинско језеро 2008.
 7. Актуелно у реформи пензионог система, Медјународни научни скуп Реформа пензоног система у Републици Српској и Федерацији БиХ, Бијељина 2008.
 8. Однос теорије и праксе у социјалном раду, Међународни научни скуп, Софија 2008.
 9. Образовање социјалних радника у Србији, Међународни научни скуп-Интернационална конференција социјалног рада, Беч 2008.
 10. Село у систему друштвеног преображаја, XV међународни научни скуп Власински сусрети, Власинско језеро 2009.
 11. Технолошки напредак, друштвени проблеми и криза морала, Међународни научни скуп ДИТ, Ловран, Хрватска 2011.
 12. Породица у функцији васпитања и образовања, Међународни научни скуп ДИТ, Ловран, Хрватска 28-30 јун 2012.
 13. Политичке, економске и социјалне последице окупације јужне српске покрајине Косова и Метохије, Међународни тематски зборник Политичко насиље, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2011.
 14. Социјалне вредности индијанских религија Северне Америке, Међународни научни скуп ДИТ, Ловран, Хрватска 28-30 јун 2012.
 15. Социјалне вредности у филозофији будизма, Међународни научни скуп ДТИ, Опатија, Хрватска 28-30 јун 2013.
 16. Схинто религион анд итс социал цхарацтер, Међународни научни скуп ДИТ, Опатија, Хрватска 28-30 јун 2014.
 17. Социјални процеси у 21. веку, И конгрес социјалних радника Србије са међународним учешћем , 3. 11- 7. 11 2014. Лесковац, Србија.

Међународне стручне школе и конференције

 • Однос теорије и праксе у социјалном раду, Медјународни научни скуп, Софија 2008.
 • Образовање социјалних радника у Србији, Медјународни научни скуп-Интернационална конференција социјалног рада, Беч 2008.

Конференције, радионице, тренинзи и обуке: 

 • Учешће на симпозијуму: Психијатрија и религија: Човек између лудила и стварности-како му помоћи, Секција за психотерапију Српског лекарског друштва, Вршац 2012.
 • Социјална заштита у условима кумулативне кризе, Научно стручни скуп, Соко Бања 2009.
 • Социјални рад у етнички и религиозно хетерогеним заједницама, Јубиларни скуп, 10 година рада Друштва социјалних радника Јабланичког и Пчињског округа и 7 година рада Уније друштва социјалних радника Републике Србије, Сијеринска бања, 10.05 2013.
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught