Небојша Мрђа

ванредни професор др

Образовање
  • Основне студије / Економски факултет, Београд / Смер: Економска теорија / 1988
  • Магистратура / Економски факултет, Београд / Смер: Политика привредног развоја / 1996
  • Докторат / Факултет политичких наука, Београд / Теза: Информатичко друштво и мрежна организација предузећа / 2008
Претходна запослења
  • Економски институт, Београд (спољни сарадник) / 1989-1992
  • Републички завод за развој, Београд / 1992-1993
  • Агенција “Мрђа”, Београд / 1993-2004
  • Факултет политичких наука, Београд / 2004 – ……
Важнији објављени радови
  • “Финансијске пројекције и пословно управљање” (иновирани магистарски рад) / Чигоја штампа / 2009
  • “Информатизација друштва – нове могућности и крупне последице” (иновирана докторска дисертација) / ФПН / 2019

 

Небојша Мрђа
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught