Зоран Славујевић

редовни професор др

Образовање

 • докторирао 1982, Филозофски факултет, Загреб
 • магистрирао 1976, Правни факултет, Београд
 • дипломирао 1970, Правни факултет, Београд

Кретање у каријери

 • 1971, Институт за економику инвестиција – асистент;
 • 1973, Институт за економику инвестиција – истраживач сарадник;
 • 1986, Југословенски институт за новинарство – научни сарадник;
 • 1991, ФПН – доцент;
 • 1992, Институт друштвених наука – виши научни сарадник;
 • 1998, Институт друштвених наука – научни саветник;
 • 2001, ФПН – редовни професор

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • 1999 – БОШ, Специјалистичке академске студије;
 • 2000 – БОШ, Специјалистичке академске студије, Политеа;
 • 2001 – БОШ, Спцијалистичке академске студије, Алтернативна образовна мрежа;
 • 2002 – БОШ

Најважније објављене књиге

 1. Савремени политички мит, “Радничка штампа”, Београд, 1986, ISBN 86-7073-020-0
 2. У трагању за савременом концепцијом пропаганде, “Радничка штампа”, Београд, 1990;
 3. Библијска концепција пропаганде, “Радничка штампа” и ИДН, Београд, 1993, ISBN 86-7093-0947-1;
 4. Старовековна пропаганда – Од Вавилонске куле до “Панем ет цирценцес!, “Радничка штампа” и ИДН, Београд, 1997. ISBN 86-7093-063-3;
 5. Библија и пропаганда, Слузбени гласник, 2006, ISBN 86-7549-508-0, ISBN 978-86-7549-508-6,
 6. Политички маркетинг, четврто издање, Штампа Чигоја и ФПН, 2007, ISBN 978-86-7558-492-6 (ЧШ)
 7. Изборне кампање: Поход на бираче – Случај Србије од 1990. до 2007. године, ФЕС, ФПН и ИДН, 2007, ISBN 978-86-83767-22-9
 8. Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг, Графоцард, 2009, ISBN 987-86-912727-0-8

Учешће у истраживачким пројектима

 • 1986-1990, “Информационо-комуникациони систем као фактор развоја СР Србије”;
 • 1987-1988, “Како да се представимо свету – Аксиолошки оквири ИПД према иностранству”;
 • 1991-1996, “Развој парламентаризма у Источној Европи и Југославији”;
 • 1997, “Између оспоравања и подршке – Јавно мнење о легитимитету треће Југославије”;
 • 1997, “Founding Elections in Eastern Europe – Elections in FRY (Serbia and Montenegro 1990 – 1996″;
 • 1998, “Фрагменти политичке културе”;
 • 2000-2003, “Транзиција друштва и привреде Србије у процесу глобализације и регионализације”

Знање страног језика

 • француски – а;
 • енглески – п;

Хоби и интересовања 

 • кулинарство,
 • риболов,
 • музика,
 • преферанс

Остале објављене књиге 

 1. Савремени политички мит, “Радничка штампа”, Београд, 1986, ISBN 86-7073-020-0;
 2. Библијска концепција пропаганде, “Радничка штампа” и ИДН, Београд, 1993, ISBN 86-7093-0947-1;
 3. Изборне борбе у Југославији (1990 – 1992), коаутор са В. Гоатијем и О. Прибићевићем, “Радничка штампа” и ИДН, Београд, 1993, ISBN 86-7093-051-X
 4. Два огледа о легитимности, коаутор са С. Михаиловићем, ИДН, Београд, 1999, ISBN 86-7093-090-0;
 5. Политички маркетинг, друго допуњено издање, ФПН, Београд, 2002, COBISS-ID 102446092;
 6. Политички маркетинг, треце допуњено издање, ФПН, Београд, 2005, COBISS.SR-ID 118926348;

Објављени чланци

 1. “Социјална утемељеност политичких странака пре и после избора 2000.”, поглавље у зборнику В. Гоати (ур.) Партијска сцена Србије после 5. октобра 2000.”, ИДН и Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2002;
 2. “Партијска идентификација грађана пре и после избора 2000.”, поглавље у зборнику В. Гоати (ур.) Партијска сцена Србије после 5. октобра 2000.”, ИДН и Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2002;
 3. “Размере нелегитимности политичког система и његових институција”, у С. Михаиловић (ур.) Јавно мнење Србије – Између разочарања и наде, ЦПА/ЦПС, Београд, 2000;
 4. “The Issues: Dimensions of Electoral Confrontations”, poglavlje u monografiji: V. Goati (ed.) Elections in FRY (Serbia and Montenegro) 1990 – 1996, Founding Elections in Eastern Europe, Analyses, Documents and Data, Ed. Sigma, Berlin, 1998;
 5. “Имиџ партија: Перцепција партија као заступника интереса појединих социјално-професионалних слојева у мнењу Србије”, поглавље у тематском зборнику: М. Васовић (ур.) Фрагменти политичке културе, ИДН, 1998;
 6. “Криза поверења грађана СРЈ у институције система”, поглавље у монографији: С. Михајловић (ур.), Између оспоравања и подршке – Јавно мнење о легитимитету треће Југославије, ИДН и Friedrich Ebert Stiftung, 1997;
 7. “(Дез)интегративна функција кључних институција система”, поглавље у зборнику “Интегративни и дезинтегративни процеси у земљама источне Европе”, ИДН и Руска академија наука Москва, 1998;
 8. “Партијска идентификација и бирачко тело”, поглавље у зборнику: В. Гоати (ур.) Партијски мозаик Србије, Београдски круг и АКАПИТ, 1997;
 9. “Продубљавање кризе поверења у институције система”, Социологија, 2/1997;
 10. “Старовековна пропаганда”, Социолошки преглед, 4/1996″Election campaigns”, поглавље у зборнику: В. Гоати (ед.), Challenges of Parliamentarism – The Case of Serbia in the Early Nineties, ИДН, 1995;
 11. “Политичко-пропагандни ангажман Исократа, највећег атинског писца говора и учитеља реторике”, Социолошки преглед, 4/1995;
 12. “Изборна кампања ’93: Стратегија ‘отрежњења’ насупрот стратегији ‘завођења’”, Социолошки преглед, 1/1994;
 13. “Владавина јавног мнења – Идеја о владавини јавног мнења као основ политичког маркетинга”, поглавље у зборнику: Љ. Баћевић (ур.), Јавно мнење, ИДН, 1994 ;
 14. “Изборне кампање”, Гледишта, 1 – 6/1994; “Основне карактеристике кампање за превремене парламентарне изборе ’92: ‘Патриоте’ и ‘издајници’”, Гледишта, 1-6/1992;
 15. “Медијски систем Босне и Херцеговине”, поглавље у монографији Босна и Херцеговина између рата и мира, ИДН и др,1992;
 16. “Домети политичког маркетинга у изборима ’90 у Србији”, у: Ј. Матић (ур.) Политички маркетинг и избори ’90 у Југославији, “Радничка штампа” и Југословенски институт за новинарство, 1991;
 17. “Синдикализам”, одредница у: М. Матић и М. Подунавац (ур.) Енциклопедија политичке културе, Београд.

Одликовања и награде

 • Награда за унапређење рада Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука, 1993. година
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught