На увиду јавности

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 295/2 07.02.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Медијске студије и новинарство

02 Број: 76/2 17.01.2017. г.       Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног, односно ванредног професора за ужу научну област Филозофске, социолошке и психолошке студије.

02 Број: 59/1 13.01.2017. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Аните Бургунд

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Аните Бургунд „Утицај личних и срединских...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Тијане Перић Дилигенски

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Тијане Перић Дилигенски „Институционални...
Прочитајте више

Увид јавности, одбрана магистарске тезе Ане Недељковић

Ана Недељковић јавно ће бранити магистарску тезу „Управљање одрживим развојем у Србији“ у петак, 23.12.2016. године у 11:00 часова на Факултету...
Прочитајте више