На увиду јавности

,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Бојане Димитријевић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Бојане Димитријевић „Препреке у...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Стефана Недељковића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата  Стефана Недељковића „Успостављање...
Read More

Увид јавности, реферат и сажетак реферата комисије за избор доцента, односно ванредног професора за ужу научну област Међународне студије

02 Број: 3604/3 29.11.2016. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More
,

Избор у звање – на увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Међународне студије

02 Број: 3574/2 28.11.2016. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента, односно ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 3579/3 28.11.2016. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата мр Милана Делибашића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата мр Милана Делибашића „Превенција насиља...
Read More

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног, односно ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука.

02 Број: 3478/3 23.11.2016. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности...
Read More

Увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 3260/1 02.11.2016. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности – реферат и сажетак комисије за избор доцента за ужу научну област страни језици

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 116. Статута Факултета, ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата...
Read More