Радови на увиду јавности

,

На увиду јавности – Рефереат и Сажетак реферата за избор доцента за ужу научну област Међународне студије

02-2664/3 од 09.11.2018. године     Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Луке Глушца

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Луке Глушца „Развој националних институција...
Прочитајте више
,

На увидујавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Јавна управа и јавне политике, са 50% радног времена

02 Број: 1394/3 11.06.2018. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Снежане Нововић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Снежане Нововић „Међународна сарадња...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Николе Млађеновића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Николе Млађеновића „Схватање медијатизације...
Прочитајте више
,

Увид јавности мастер рада кандидаткиње Јоване Стајић

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад кандидаткиње Јоване Стајић “Comparative Analysis of Migrant Integration through Education...
Прочитајте више
,

На увиду јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидатa Александра Ковачевића

02 Број: 1290/2 01.06.2018. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Гордане Бекчић Пјешчић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Гордане Бекчић Пјешчић „Политичке...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Биљане Ђорђевић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Биљане Ђорђевић „Проблем конституисања...
Прочитајте више

Увид јавности магистарског рада “Сеоски сабори у Републици Србији као еко-културолошке манифестације” Марије Ристић

  Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска  теза  Марије Ристић “Сеоски сабори у Републици Србији као еко-културолошке...
Прочитајте више