Тендери

Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – паушално пружање услуга oдржавања IT рачунарских мрежа серверске инфраструктуре

Позив Одлука покретања поступка Спецификација захтева услуге одржавања мреже и сервера
Прочитајте више