Politička analitika i društvene promene

Svrha master programa Politička analitika i društvene promene je obrazovanje kadrova koji će biti osposobljeni da samostalno vode različite poslove iz oblasti politikologije i upravljanja političkim i drugim društvenim procesima koji doprinose razvoju društva. Ovim programom unapređuju se postojeća i stiču nova teorijska i praktična znanja i veštine u oblastima političke teorije, političkog sistema, političke sociologije i analitike, političkog menadžmenta, političke organizacije, javnih politika i drugih srodnih naučnih disciplina. Program omogućava studentima da postanu stučnjaci za analiziranje političkih aktivnosti i procesa.

Znanja i veštine stečene na ovom master programu omogućiće polaznicima da se uključe u analitičke poslove koji su značajni za strategije i taktike u okviru institucija vlasti (zakonodavne i izvršne), lokalne vlasti (opštine i gradovi), državne i javne uprave, političkih partija, medija, specijalizovanih nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, instituta, agencija i zavoda.

Master studije izvode se u dva semestra tokom kojih studenti pohađaju nastavu iz sledećih obaveznih predmeta: Politička moć (I semestar), Konflikti i dijalog – civilno društvo, sindikati i strategije promena i Politički život Srbije (II semestar). Tokom dva semestra studenti biraju u okviru dva izborna bloka sledeće predmete: Institucije i korupcija, Parlamentarizam i modeli demokratije, Političke partije i ideologije, Izbori i izborni sistem Srbije, Identitet i politika (I blok) i Moral i politika, Izborne kampanje u višestranačkoj Srbiji, Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa (II blok).

Rukovodilac master programa je prof. dr Slaviša Orlović. Nastavu izvore sledeći profesori: emeritus prof. dr Vukašin Pavlović, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Zoran Stojiljković, prof. dr Slaviša Orlović, prof. dr Slobodan Marković, prof. dr Milan Jovanović, prof. dr Mirjana Vasović, prof. dr Miloš Bešić, prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Siniša Tatalović i doc. dr Dušan Spasojević,.

Tokom izvođenja nastave profesori će pozivati da pojedinačna predavanja održe najpoznatiji profesori Univerziteta u Beogradu koji se bave temama iz ponuđenih programa.

Prijemni ispit je u formi razgovora sa članovima komisije će se održati __. oktobra u 2018. u ___ časova.

Za dodatne informacije o master studijskom programu možete se obratiti na sledeće mejlove:

 

 

Studijski program akreditovan je 2015. godine

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Politička moć 1 obavezan 2+1 6
Globalizacija i savremeno društvo 1 obavezan 2+1 6
Izborni blok 1 (bira se 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Parlamentarizam i modeli demokratije 1 izborni 2+1 6
Političke partije i ideologije 1 izborni 2+1 6
Izbori i izborni sistem Srbije 1 izborni 2+1 6
Institucije i korupcija 1 izborni 2+1 6
Identitet i politika 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Konflikti i dijalog – civilno društvo, sindikati i strategije promena 2 obavezan 2+1 6
Politički život Srbije 2 obavezan 2+1 6
Izrada završnog rada 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa 2 izborni 3+0 6
Moral i politika 2 izborni 2+1 6
Izborne kampanje u višestranačkoj Srbiji 2 izborni 3+0 6