Početna Nastavnici i saradniciDocentidr Ratka Marić

Print This Page

dr Ratka Marić

E-mail adresa: ratka.maric@fpn.bg.ac.rs ratkam@Eunet.yu

kontakt telefon: +381 11 3092-862

Mesto i godina rođenja: Beograd, 1950.

Obrazovanje

 • doktorat 1996.
 • magistratura 1984.
 • diploma 1974. na Fakultetu politickih nauka

Predmeti na kojima je angažovan

 • Teorija kulture

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • angažovana je za pojedinacna predavanja na odabranu temu na AAOM (15 maj 2000),
 • ženskoj mreži (Ženske studije i istraživanja MMA novosadski kulturni centar (25 mart 2002)
 • kulturnim alternativnim grupama u Novom sadu, Kragujevcu i Nišu.

Oblasti naučnog interesovanja

 • Istraživala:
 • industriju kulture,
 • potkulturne stilove mladih,
 • kulturu umetnosti,
 • kulturu komunikacije itd.

Najvažnije objavljene knjige

 1. Stilovi (Istraživanja omladinskih potkultura) (u štampi), Kulturna mašina (Kritika teorija o industriji svesti (Beograd: 1985.) koautorka je studije Mladi i neformalne grupe: u traganju za alternativom, (Beograd:1988.), pisac predgovora “Kritika postmoderne” u knjizi Ivana Ilica: Povratak zajedništvu, Beograd: 1985, autor tekstova: “Devojke u potkulturama” u zborniku: Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, (Beograd: 2000),
 2. “Elektronsko tetoviranje protesta” u zborniku FILM i VIDEO, Beograd: Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, 1997,
 3. “Karneval prepoznavanja” u zborniku Duh vedrine: kultura protesta, Fakultet politickih nauka, Beograd, 1998
 4. “Umetnost i tržište: Ponuda i pamcenje stila” u zborniku Marketing u umetnosti, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti 1993. Studijski se usavršavala u univerzitetskim sredinama Velike Britanije, Francuske i Poljske.