Уставни дизајн у новим демократијама и подељеним друштвима