Александра Крстић

доцент др

Образовање

 • Основне студије: Новинарство, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 1998-2003.
 • Мастер студије: Новинарство, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2008-2010.
 • Докторске студије: Култура и медији, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2010-2015.
  (докторску дисертацију на тему Институције Европске уније у електорнским медијима у Србији одбранила је 15.06.2015.)

Претходна запослења:

 • Продукцијска група Мрежа, Београд 2002 – 2011.

Важнији објављени радови:

 • Krstić, Aleksandra (2016). Local Television As A Business: Comparative Perspectives Of Commercial Television Stations In Serbia. Teme – časopis za društvene nauke, god. XXXX, br. 1, str. 229-244.
 • Крстић, Александра (2015). Извештавање о Европској унији у информативним програмима националних радио станица у Србији. Часопис за комуникацију и медије, CM, год.10, бр.34, стр. 5-28.
 • Крстић, Александра (2015). Политичко новинарство између традиционалних медија и нових платформи: преиспитивање концепта „свете“ и „прагматичне“ новинарске културе. У : Пралица, Дејан (ур.),   Норберт Шинковић (ур.), Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 5, Универзитет у Новом Саду: Филозофски факултет, стр. 109-118.
 • Крстић, Александра, Милојевић, Ана (2015). Етички и професионални аспекти извештавања дневне штампе у Србији. У: Вељановски, Раде (ур.), Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија: могућности за побољшање стања. Београд: Факултет политичких наука Београдског универзитета, стр. 11-37.
 • Krstić, Aleksandra (2014). Digital switchover in Serbia in a comparative perspective. International Journal of Digital Television, ISSN 2040-4182, Volume 5, Number 3, pp. 237-253.
 • Крстић, Александра (2014). Дигитализација телевизије: искуства Велике Британије и Сједињених Америчких Држава. У: Николић, Мирјана (ур.) Менаџмент драмских уметности и медија – изазови XXI века. Београд, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности, стр. 371-380.
 • Крстић, Александра Р., Милојевић, Ана (2013). Европске теме из перспективе новинара локалних медија у Србији. Годишњак, Факултет политичких наука, год. 7, бр. 10, стр. 67-82.
 • Крстић, Александра (2013). Медијатизација политике: теоријски приступи. У: Валић Недељковић, Дубравка (ур.),  Пралица, Дејан (ур.),  Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 3, (Медијска истраживања, 5), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 103-112.
 • Крстић, Александра (2012). Независне ТВ продукције и радио-дифузија: закон и пракса. У: Вељановски, Раде (ур.), Радио-дифузија у Србији: садашњост и будућност. Београд: Факултет политичких наука, стр. 139-152.
 • Крстић, Александра (2012). Новинарство и медијска индустрија у Србији – професионални добитак, економски губитак. Часопис за управљање комуницирањем СМ, ISSN 1452-7405, год. 7, бр. 24, стр. 115-132.

 

Важнији истраживачки пројекти:

 • „Медији, конфликт и демократизација“ („Media, Conflict and Democratisation”), финансиран из FP7 програма Европске уније (www.mecodem.eu) под бројем 613370 (од 1.02.2014. до 31.01.2017.)
 • „Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва“, који је спровео истраживачки тим Центра за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Београду од јула 2011. до јула 2012. године, у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима на Западном Балкану (RRPP) који води Универзитет у Фрибургу, уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
 • USAID-IREX „Serbia Media Assistance Program“, од 2009. до 2012. године.

 

Награде:

 • Две награде Канцеларије за европске интеграције Владе Србије и Делегације Европске уније у Србији за најбоље телевизијске прилоге о европским интеграцијама Србије току 2009. и 2011. године емитованим у емисијама ПГ Мреже
 • Награда амбасаде Велике Британије у Србији за најбољи медијски прилог на тему „Србија и Црна Гора на путу ка Европској унији“ за 2005. годину
 • Награда Медија центра из Београда за „Најбољу новинарску причу о медијској етици за 2004. годину“.
Информације

Предмети које предаје