Dušan Pavlović

vanredni profesor dr

Obrazovanje (navedene godine završetka studija)

 • osnovne: 1994 (FPN,  Beograd)
 • master: 1997 (CEU, Budimpešta)
 • doktorat: 2002 (CEU, Budimpešta)

Master i doktorska teza se mogu naći na: http://www.dusanpavlovic.in.rs/mypage/Resume.html

 

Prethodna zaposlenja 

 • 1999-2001: Institut za evropske studije, Beograd
 • 2001-2003: G17 Institut, Beograd
 • 2005-danas: FPN, Beograd

 

Važniji objavljeni radovi

 

Važniji istraživački projekti (do 5 istraživačkih projekata)

 • ”Labour Mobility in the Context of the South East Europe 2020 Strategy.” Ref. 011-014. Izvođači projekta: Regional Cooperation Council, Sarajevo, i Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.
 • 2012-2013. ”Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka radi unapređenja kvaliteta istraživanja u društvenim naukama u Srbiji”. Swiss Agency for Development and Cooperation. Izvođači projekta: Regionalni program podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme – RRPP) i Institut ekonomskih nauka, Beograd; 2012-2013.
 • ”Social Policy in South East Europe: Equity and Efficieny” Organizator: Friedrich Ebert Stiftung.
 • 2011-danas. ”Politički identitet Srbije u lokalnom i globalnom kontekstu.” Fakultet političkih nauka, Ministarstvo prosvete i nauke (br. 179076)
 • 2006-2011. ”Podizanje kapaciteta političkih ustanova”, Fakultet političkih nauka, Ministarstvo prosvete i nauke (br. 149036).

 

Članstvo u profesionalnim (stručnim) udruženjima

 • Udruženje za političke nauke Srbije (od 2009)
 • Hrvatsko politološko društvo (od 2013)
 • Naučno društvo ekonomista Srbije (od 2003)

 

 

Članstvo u redakcijama časopisa:

 • 2012-2013: Glavni urednik časopisa Političke perspektive
 • 2014-danas: Zamenik gl. urednice časopisa Političke perspektive
 • 2011-danas: Član redakcije časopisa Contemporary Southeastern Europe: An Interdisciplinary Journal on South Eastern Europe
 • 2009-danas: Član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa The Journal of Regional Security
 • 2010-danas: član uređivačkog odbora Serbian Political Thought (englesko izdanje časopisa Srpska politička misao)

 

Stručna usavršavanja u inostranstvu

 • 1999/2000. za vreme doktorskih studija u Budimpešeti proveo je dva semestra na New School for Social Research i Columbia University u Njujorku. (Mentor Endrju Arato.) Dušan Pavlović je iskoristio ovaj studijski boravak za rad na svojoj doktorskoj tezi koju je odbranio 2002. godine.
 • 2002/2003. kao korisnik Humboltove junior stipendije proveo je pet mesesi na Institutu za filozofiju na Lajpciškom univerzitetu. (Mentor: Georg Megle.) Pavlović je iskoristio ovaj studijski boravak za doradu svoje doktorske teze i njenu pripremu za štampanje pod nazivom Autonomija ličnosti u teoriji pravde Džona Rolsa 2005. godine.
 • 2007. kao korisnik Fulbrajtove stipendije proveo je pet meseci na Kornel Univerzitetu na Odeljenju za vladu i politiku. (Supervizorka: Valeri Bans.) Kao rezultat stipendije krajem iste godine izašla je 2007. godine knjiga Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine.
 • 2009. kao korisnik stipendije Centra za globalno istraživanje tranzicije boravio je mesec dana na London School of Economics and Political Science. Boravak je iskoristio za pripremu studije Spisi iz političke ekonomije koju je objavio 2010. godine.

 

Učešće na konferencijama može se pogledati na: http://www.dusanpavlovic.in.rs/mypage/Resume.html

 

Gostujući predavač i predavanja po pozivu

Gostujući predavač na master studijama u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu (Austrija). Kursevi koje drži u akademskoj godini 2015/2016 i 2016/2017 su:

 • Transition Economics and Regional Development (S 975.009)
 • Socio-economic Development in South-East Europe (W 975.009)

Predmeti koje predaje