Иван Радосављевић

редовни професор др

Образовање

 • докторат: 1993.г. Факултет политичких наука у Београду
 • магистратура: 1981.г. Факултет политичких наука у Београду
 • факултет: 1973.г. Факултет политичких наука у Београду

Кретање у каријери

 • 1972-1974.г. студент-сарадник Факултета политичких наука у Београду
 • 1974.г. – асистент-приправник на Факултету политичких наука у Београду
 • 1982.г. – асистент на Факултету политичких наука у Београду
 • 1994.г. – доцент на Факултету политичких наука у Београду
 • 1998.г. – ванредни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Од 1979-1986.г. Филозофски факултет у Новом Саду.
 • Од 1993-2003-г. Универзитет војске Југославије

Најважније објављене књиге

 1. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА (коаутор), Службени гласник, Београд, 2000., ISBN 86-7549-199-9
 2. ХИПОТЕТИЧКО-ДЕДУКТИВНА МЕТОДА У ИСТРАЖИВАЊУ ПОЛИТИКЕ, СО Горњи Милановац-Дечије новине, Горњи Милановац, 1996., ISBN 86-367-0766-8
 3. РЕПЕТИТОРИЈУМ ИЗ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДРУШТВЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА (коаутор), Институт за политичке студије Факултета политичких наука у Београду, Београд, 1975.г.
 4. РЕПЕТИТОРИЈУМ ИЗ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДРУШТВЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА – II измењено и допуњено издање (коаутор), Институт за политичке студије Факултета политичких наука у Београду, Београд, 1988.г.

Учешће у истраживачким пројектима

 • “Учешће и утицај студената у самоуправљању на Факултету политичких наука у Београду” – 1971. г.
 • “Положај радничке класе у Србији” – 1971.г.
 • “Учешће и утицај студента у самоуправљању на факултетима политичких наука у Југославији” – 1972.г.
 • “Ставови редовних стуђената о студијама на Факултету политичких наука у Београду” – 1973-г-
 • “Друштвено-економски проблеми улагања иностраног капитала у југословенску привреду” – 1973.г.
 • “Учешће радника у управљању предузећима као фактор социјалног и економског напретка земаља у развоју” – 1975-1980.г.
 • “Идејно-политички ставови југословенских грађана на привременом раду у иностранству”, 1975-1977. г.
 • “Социјална структура студената ФПН у Београду” – 1976.г.
 • “Третман жене и породице у штампи, радију и телевизији” – 1976.г.
 • “Запошљавање дипломираних студената Факултета политичких наука Београдског Универзитета” – 1977-г.
 • “Друштвена улога студентског саветовалишта у психосоцијалној адаптацији студената Београдског Универзитета” – 1978.г.
 • “Политичка пропаганда у СФРЈ у 1983-г.” – 1983.г.
 • “Научно-истраживачки рад студената као облик наставе и чинилац друштвеног положаја студената” – 1984-1985.г.
 • “Положај, услови живота и рада студената страног држављанства на Универзитету у Београду” – 1987.г.
 • “Штрајкови (обуставе рада) у Београду” – 1987-88.г.
 • “Могућности ефикаснијег запошљавања жена у Београду” – 1988-89. г.
 • “Деловање средстава информисања за време скупштинских и председничких избора у Србији 1997.г.” – 1997.г.
 • “Политички живот у Србији крајем Двадесетог века’1 – 1995-99.г.
 • “Дневни листови у СРЈ о бомбардовању и одбрани од агресије НАТО-а” – 2002.г.

Хоби и интересовања 

 • музика,
 • позориште

Објављени чланци

 • “Методолошки проблеми постављања и извођења истраживања са педагошким циљем у настави методологије друштвених истраживања”. (саопштење са научног скупа у зборнику Института за социолошка и политичко-правна истраживања Универзитета Кирил и Метод, Скопље, 1976.г.)
 • “Садржаји свести као чинилац потреба за образовањем и оспособљавањем чланова синдиката” (изд. “Београдски радник” – едиција Истраживања, бр. 1 , Београд, 1987.г.)
 • “Штрајкови у Београду – методологија истраживања” (изд. “Београдски радник” – едиција Истраживања, бр. 2, Београд,1988. г.)

Одликовања и награде

 • Орден рада са сребрним венцем
 • Мајски цвет Савеза синдиката Србије (за истраживачки рад и допринос у развијању сарадње Факултета политичких наука у Београду и Савеза синдиката)
 • Октобарска награда града Београда (9 пута – за рад истраживачких тимова студената Факултета политичких наука у Београду)
 • Плакета града Београда
 • Новембарска награда Савеза омладине Србије (за научно-истраживачки рад са студентима) више признања Универзитета у Београду
Информације

Предмети које предаје