Небојша Мрђа

доцент др

Образовање
 • Основне студије / Економски факултет, Београд / Смер: Економска теорија / 1988
 • Магистратура / Економски факултет, Београд / Смер: Политика привредног развоја / 1996
 • Докторат / Факултет политичких наука, Београд / Теза: Информатичко друштво и мрежна организација предузећа / 2008
Претходна запослења
 • Економски институт, Београд (спољни сарадник) / 1989-1992
 • Републички завод за развој, Београд / 1992-1993
 • Агенција “Мрђа”, Београд / 1993-2004
 • Факултет политичких наука, Београд / 2004 – ……
Важнији објављени радови
 • “Информатичко друштво и мрежна организација предузећа” (докторат) / Чигоја штампа / 2009
 • “Финансијске пројекције и пословно управљање” (иновирани магистарски рад) / Чигоја штампа / 2009
 • “Информатизација друштва – нове могућности и крупне последице” / Чигоја штампа / 2016
Важнији истраживачки пројекти 
 • “Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном и контексту” / Факултет политичких наука, Београд / Наручилац: Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије / 2011-2016
 • “Реструктурирање компаније Синтелон” / 1997-2002
 • “Физибилити студија за изградњу јавне мобилне ГСМ мреже у Србији” / Економски институт / Наручилац: Телеком Србија / 1997
 • “Физибилити студија за изградњу постројења за прераду отпадних вода у Врању /  WYG International / Наручилац: Општина Врање и ЕУ / 2009
 • “Физибилити студија за изградњу логистичког центра и интермодалног терминала у Вршцу / Саобраћајни факултет, Београд / Наручилац: Општина Вршац и ЕУ / 2014
Информације

Предмети које предаје