Тамара Џамоња-Игњатовић

редовни професор др

Образовање 

 • 1997        Докторат- клиничка психологија- Филозофски факултет,Београд
 • 1993        Магистарски рад –клиничка психологија- Филозофски факултет, Београд
 • 1992        Специјализација из медицинске психологије- Медицински факултет, Београд
 • 1984        Дипломски испит – клиничка психологија- Филозофски факултет, Београд

          

Претходна запослења 

 • 1985- 2000  Институт за психијатрију, Клинички центар Србије, Београд
 • 2000-      Факултет политичких наука

 

Важнији објављени радови 

 • Dukanac, V., Džamonja-Ignjatović, V., Milanović, M., Popović-Ćitić, B. (2016). Differences in temperament and character dimensions in adolescents with various conduct disorders   Vojnosanitestski pregled, 73(4): 353–359.
 • Džamonja Ignjatović, T., Milanović, M., Duhaček, D. (2015) Structure and underlying value of preferable gender characteristics among the students of Belgrade University, Primenjena psihologija, ISSN 1821-0147, 2015, vol. 8, 4, str. 395-414,
 • Džamonja Ignjatović T., Milanović M., Dukanac V. (2014), Belgrade Adolescent Personality Inventory: Bridging the Gap between Personality Assessment in Children and Adults, Psihološka istraživanja, Vol. XVII (1), jun 2014. str.35-53.
 • Džamonja Ignjatović,T., Smith,L.B, Djuric Jocic, D., Milanovic M. (2013),  A Comparison of New and Revisited Rorchach Measures of Schizophrenic Functioning in a Serbian Sample. Journal of Personality Assessment,   vol. 95, (5), Sept-Octob. 2013. p. 471-479.
 • Marić Z., Džamonja Ignjatović T., (2011). Evaluacija efekata programa namenjenog unapređenju veština i motivacije za traženje posla,  Psihologija, Vol. 44(2), p.131–148
 • Džamonja Ignjatović, T., Svrakic, D., Svrakic, N., Divac Jovanovic, M., Cloninger, R. (2010), Cross Cultural Validation of the revised Temperament and Character Inventory (TCI R): Serbian Data, Comprehensive Psychiatry, 51, p.649–655.
 • Dukanac, V., Džamonja Ignjatović, T. (2008) Cross Cultural Comparison of JTCI Inventory of Temperament and Character Scores of 11-13 Year Olds. Psihologija , Vol. 41, br. 2, p. 177-194.  
 • Džamonja Ignjatović, T., Knežević, G. (2005) Psychobiolgy model of temperament and character- validation i cross-cultural comparison, Psychologija, Vol. 38, (3), p. 295-309.
 • Džamonja Ignjatovic,T. Djuric Jocic, D. (2004) Research of characteristics and clinical application of Ego Impairment Index, Psychologija, Vol. 37, (1), p. 51-62.
 • Džamonja T., Svrakic D. (2003) Western Personality Models Applied in Eastern Europe: Yugoslav Data, Comprehensive Psychiatry, Vol.44. No.1, p. 51-60.

 

Важнији истраживачки пројекти

 • 2015-2017 Monitoring the outcomes of community services for families with children with disability nad juvenile offenders IPA project, UNICEF and Faculty for Political Studies
 • 2014-2017 Tempus project – Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery (SHESPSS)
  2011-2012 Advancing social welfare for vulnerable groups of children and their families, IPA 2008 project, UNICEF and Faculty for Political Studies
 • 2011-2014 Temperament and structure of personality disorders symptoms, Ministry for education, science and technology development (No.175013), Republic of Serbia
 • 2010-2015 Criminal in Srbija: phenomenology, riscs and possible social interventions Ministry for education, science and technology development (No.47011), Republic of Serbia
 • 2008-2010. Gender policy in education in Serbia- gender equality among students at Belgrade University (no. 159011), Ministry for science and technology development

 

Чланство у професионалним (стручним) удружењима (опционо)

 • Друштво психолога Србије (ДПС)
 • Национално удружење медијатора Србије (НУМС)
 • члан Савета Коморе социјалне заштите
 • члан Комисије за акредитацију програма обуке Републичког Завода за социјалну заштиту
 • члан Надзорног одбора Центра за примењену психологију

 

Остале релевантне информације 

 • Награда Друштва психолога Србије Љуба Стојић за допринос развоју психолошке струке у Србији
 • актуелно обавља функцију Шефа Одељења за социјалну политику и социјални рад
 • руководилац Центра за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
 • члан редакције часопсиса Психолошка истраживања

 

Информације

Предмети које предаје