Regionalni master program studija mira

Regionalni master program studija mira traje dva semestra, od kojih svaki nosi 30 ESPB. Po završetku drugog semestra i sticanja 60 ESPB ̶ od kojih se 12 bodova stiče uspešnom odbranom master rada ̶ student stiče zvanje Master of Arts (MA).

Sadržaj programa

Regionalni master program studija mira je interdisciplinarni program namenjen studentima društvenih fakulteta i pojedincima koji se praktično bave problemima mira i sukoba, i nudi specijalizaciju u nekoliko oblasti, uključujući Rešavanje sukoba i Mir i razvoj.

Ovaj program je ustanovljen kao prvi master studija mira u regionu, koji nudi jedinstvenu perspektivu i obrazovanje, uključujući i predavače i stručnjake iz regiona i Zapadne Evrope. Obuhvatajući naučna dostignuća raznih disciplina, kao što su političke nauke, sociologija i psihologija, ali i specifična iskustva regiona, Regionalni master program studija mira predstavlja značajan doprinos razumevanju unutardržavnih i međunarodnih sukoba, kao i nekih od najvažnijih globalnih društvenih i geopolitičkih problema današnjice. Pored unapređenja teorijskih i analitičkih kapaciteta u oblasti studija mira i sukoba, ovaj program nudi studentima i priliku za samostalno istraživanje i mogućnost učešća u zajedničkim projektima.

Osnovni cilj ovog mastera je da omogući studentima razvijanje njihovog teorijskog znanja, dijagnostičkih kapaciteta i praktičnih veština prevencije i rešavanja sukoba. Završavanjem ovog programa, studenti će istovremeno biti osposobljeni i za istraživanje i za praktičnu primenu stečenih znanja.

Jezik na kome se sprovodi ovaj program je engleski.

Predavači

Pored profesora Fakulteta političkih nauka, ovaj program uključuje i gostujuće predavače. U prethodnim akademskim godinama, neki od gostujućih predavača bili su:

 • Susan Woodward, City University of New York
 • Roger Mac Ginty, University of Manchester
 • Oliver Richmond, University of Manchester
 • Jan Oberg, Transnational Foundation for Peace and Future Research, Lund
 • Chas Morrison, University of Coventry
 • Vera Stojarova, Masaryk University
 • Vuk Jeremić, Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), Beograd
 • Vlatko Cvrtila, Veleučilište VERN, Zagreb
 • Ana Matan, Sveučilište u Zagrebu
 • Damir Kapidžić, Univerzitet u Sarajevu
 • Ružica Jakešević, Sveučilište u Zagrebu

Uslovi upisa

Da bi mogli da konkurišu za Regionalni master program studija mira, student moraju da poseduju:

• Odgovarajuće visoko obrazovanje iz društveno-humanističkih nauka (završene četvorogodišnje studije ili stečenih 240 ESPB)
• Obavezno znanje engleskog jezika

Potrebna dokumenta:
• Prijava na konkurs (formular)
• Overena fotokopija diplome osnovnih studija
• Biografija kandidata (CV)
• Pismo o istraživačkim namerama (do 1000 reči)

Cena školarine

1,500 EUR u dinarskoj protivvrednosti (postoji mogućnost uplate u četiri rate). U cenu su uračunati svi troškovi studiranja na Fakultetu političkih nauka (studenti sa stranom diplomom plaćaju dodatnih 90 EUR Univerzitetu u Beogradu za priznanje stranih dokumenata).

Više o nastavnom programu i postupku prijavljivanja
Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte:

Nemanja Džuverović, nemanja.dzuverovic@fpn.bg.ac.rs

Goran Tepšić, goran.tepsic@fpn.bg.ac.rs

Semestar: 1

PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorije i tipologije sukoba 1 obavezan 2+1 6
Metodologija studija mira 1 obavezan 2+1 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Regionalne perspektive mira i sukoba 1 izborni 2+1 6
Globalizacija i novi izazovi miru 1 izborni 2 6
Kultura mira 1 izborni 2+1 6
Politika otpora i građanska neposlušnost 1 izborni 2+1 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)

Semestar: 2

PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Praksa rešavanja sukoba 2 obavezan 2+1 6
Završni rad 2 obavezan 12
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Mir i razvoj 2 izborni 2+1 6
Mirovno novinarstvo i rešavanje sukoba 2 izborni 2+1 6
Putevi pomirenja 2 izborni 2+1 6
Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa 2 izborni 3 6
Izborni blok 2 (bira se 12 ESPB)