Služba za nastavu i studentska pitanja

Šefica Službe za nastavu i studentska pitanja: Ivana Ilić-Šunderić

Rad sa studentima svakog radnog dana od 11 do 13 časova

Kancelarija br. 3 – 011 3092 901, imejl: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs (prelazak sa druge visokoškolske ustanove/razmena studenata/izdavanje nestandardnih potvrda/priznavanje stranih visokoškolskih isprava/raspored nastave)

Osnovne akademske studije

Rad sa studentima svakog radnog dana od 11 do 13 časova

Kontakt:

Kancelarija br. 4 – Jasna Dozet, 011 3092 903, imejl: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs ili Kristina Šmidling,011 3092 904, imejl: kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs  (opšte informacije/potvrde o studiranju)

Kancelarija br. 2 – Miloš Vukčević, 011 3092 905, imejl: milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs  (prijava ispita/uverenja o diplomiranju)

Master akademske studije

Rad sa studentima svakog radnog dana od 13.30 do 15.30 časova

Kontakt:

Kancelarija br. 5 – Slađana Radovanović, 011 3092 968, imejl: sladjana.radovanovic@fpn.bg.ac.rs (opšte informacije/potvrde o studiranju/prijava ispita/uverenja o diplomiranju)

Kancelarija br. 5 – Marija Ristić, 011 3092 840, imejl: marija.ristic@fpn.bg.ac.rs  (opšte informacije/potvrde o studiranju/prijava ispita/uverenja o diplomiranju)

Doktorske akademske studije

Kontakt:

Kabinet br. 6 – Katarina Petrović, 011 3092 902, imejl: katarina.petrovic@fpn.bg.ac.rs  (opšte informacije/potvrde o studiranju/ prijava ispita)