Studije politikologije

Politikološko odeljenje predstavlja osnovno odeljenje studija političkih nauka. Zamišljeno kao studije unutrašnje politike, prošlo je programsku evoluciju od društveno-političkog preko političko-organizacionog do politikološkog usmerenja.

Studijski program politikološkog odeljenja je, po ugledu na programe studija političkih nauka u razvijenim zemljama, postavljen tako da omogući sticanje klasičnih teorijskih znanja iz domena politikologije, teorijskih i metodoloških znanja iz oblasti proučavanja savremene političke teorije i političkog sistema.

******

Po završetku četvorogodišnjih studija studenti će biti osposobljeni da primenjuju i specifična stručna znanja koja omogućavaju da se profesionalno bave poslovima analitičara i organizatora u državnim organima, političkim partijama, lokalnoj samoupravi, javnim službama i korporacijama, kao i neprofitnim organizacijama. Ovaj studijski program će takođe osposobiti stručnjake u poslovima političkog odlučivanja i upravljanja, organizovanja poslova u različitim poljima političkog delovanja, podizanja političke kulture i formiranja demokratske javnosti.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani politikolog.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2015. godine i nastava se izvodi od akademske 2015/2016. godine. Studenti koji su prvu godinu akademskih studija upisali pre 2015. godine pohađaju nastavu po programu akreditovanom 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 2+2 6
Istorija antičke i srednjovekovne političke misli 1 obavezan 3+1 6
Politička ekonomija 1 obavezan 3+1 6
Akademske veštine 1 obavezan 0+2 4
Savremena politička istorija 1 obavezan 3+1 6
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 1 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 1 izborni 0+2 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija srpske političke misli 2 obavezan 2+1 4
Istorija moderne političke misli 2 obavezan 3+1 6
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 3+1 6
Osnovi prava 2 obavezan 3+1 6
Filozofija 2 obavezan 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 2 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 2 izborni 0+2 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sociologija 3 obavezan 2+2 6
Uporedna politika 3 obavezan 3+1 6
Politički sistem Srbije 3 obavezan 3+1 6
Osnovi metodologije političkih nauka 3 obavezan 2+2 6
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija balkanskih odnosa 3 izborni 2+0 4
Istorija spoljne politike Srbije 3 izborni 2+0 4
Politička istorija Jugoslavije 3 izborni 2+1 4
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 3 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 3 izborni 0+2 2
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija 4 obavezan 2+2 6
Savremena politička teorija 4 obavezan 2+2 6
Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom 4 obavezan 2+2 6
Ekonomski sistem Srbije 4 obavezan 2+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 4 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 4 izborni 0+2 2
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Studije roda 4 izborni 2+2 6
Uvod u studije bezbednosti* 4 izborni 2+1 5
Studije mira 4 izborni 2+1 5
Nauka o organizaciji i upravljanju 4 Izborni 2+1 5

* U letnjem semestru školske 2016/2017. predmet se neće izvoditi.

Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodni odnosi 5 obavezan 2+2 6
Politička sociologija savremenog društva 5 obavezan 2+2 6
Politička antropologija 5 obavezan 4+0 6
Izborni blok 3 (biraju se dva predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Političko komuniciranje 5 izborni 3+1 6
Uporedna socijalna politika 5 izborni 2+2 6
Političko ponašanje 5 izborni 2+2 6
Savremena filozofija društva 5 izborni 4+0 6
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Javna uprava 6 obavezan 2+2 6
Lokalna samouprava 6 obavezan 2+2 6
Politički sistem Evropske unije 6 obavezan 3+1 6
Politikologija religije 6 obavezan 2+2 6
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorija i praksa javnih finansija 6 izborni 3+1 6
Teorija kulture 6 izborni 3+1 6
Političke ideologije 6 izborni 3+1 6
Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Javne politike 7 obavezan 2+2 6
Politička kultura i politički poredak 7 obavezan 2+2 6
Savremena država 7 obavezan 2+2 6
Partije i partijski sistemi 7 obavezan 2+2 6
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Fenomenologija nasilja 7 izborni 2+2 6
Osnovi teorije spoljne politike 7 izborni 3+1 6
Sistemi socijalne sigurnosti 7 izborni 2+2 6
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Verske zajednice u Srbiji 8 obavezan 2+2 4
Studentska stručna praksa 8 obavezan 2
Izbori i izborni sistemi 8 obavezan 3+1 6
Socijalna i politička ekologija 8 obavezan 4+0 6
Izborni blok 6 (biraju se dva predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Političke ustanove i politički život na Balkanu 8 izborni 2+2 6
Analiza političkih procesa 8 izborni 2+2 6
Politički marketing 8 izborni 3+1 6
Kultura ljudskih prava 8 izborni 2+2 6
Socijalna politika Srbije 8 izborni 3+1 6