Електронски извори

Факултет политичких наука Универзитета у Београду је у 2021. години претплаћен на базу електронских часописа “Political Science Complete”. Такође, у склопу пројекта MIGREC обезбеђен је приступ за 12 часописа из базе издавачке куће “Taylor & Francis“ до краја 2021. године.

У трајном поседу библиотеке је 34 е-књиге издавачке куће “Oxford University Press”.

Електронској грађи можете приступити на два начина: са било ког рачунара у згради Факултета или од куће приступањем преко портала за запослене или преко портала за студенте.

Уколико имате проблем са приступом обратите се библиотекарима или путем мејла biblioteka@fpn.bg.ac.rs .