Јелена Видојевић

доцент др

Образовање

 • Магистарске студије – 2010. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Савремена социјална политика.
 • Специјалистичке студије – 2007. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Студије САД.
 • Основне студије – 2005. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Социјална политика и социјални рад

Кретања у каријери

 

 • Од 2010. године – асистенткиња
 • Од 2008 до 2009. године – сарадник у настави
 • Од 2006. до 2008. године – асистенткиња демонстраторка

Учешће у истраживачким пројектима

 • Одрживи развој у Србији: компарација британског и нашег модела и утицај на универзитетско образовање у области заштите животне средине, 2010 – 2011. године, Министарство животне средине и просторног планирања.
 • Реформа социјалне политике у оквиру укупних друштвених и економских реформи у Србији и процеса придруживања и приступања Србије и Црне Горе Европској унији, 2006. – 2010. године, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • International Development Studies, University of Oslo, Norway, June 21 – August 6, 2010.
 • Америчке вредности и популарна култура, Центар за студије САД,  Америчка амбасада у Београду и Универзитет у Београду – Факултет политичких наука. 2010.
 • The American Civil Rights Movement: U.S. Race Relations from Jim Crow to the Present Day, Center for the studies of the USA, University of Belgrade – Faculty of Political Sciences. 2009.
 • War, Conflict and Identity, Olympia, Greece, organized by Kokkalis fouondation in cooperation with The Program on Order, Conflict and Violence, Yale University, with the support of The Interscientific and Intercultural Centar of Olympia, The University of Patras, The University of Macedonia. July, 2006.
 • The 11th South-East European Summer School for Democracy, Euro-Atlantic Integration and Security in the Balkans, Organized by The Hellenic Observatory of the London School of Economics and Political Science and The Anglo-Serbian Society. Septembar, 2008.

Објављени чланци

 • (2010). Неолиберални концепт социјалне политике. У: В. Павловић, З. Стојиљковић (ур), Савремена држава: Структура и социјалне функције (323-349). Београд: Факултет политичких наука, Konrad Adenauer Stiftung, Центар за демократију. ISBN 978-86-84031-44-2
 • (2009). Америчка држава благостања у контексту великих економских криза. У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Социјална политика и криза (стр. 242-258). Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-39-8 COBISS.SR-ID 171932172
 • (ко-аутор) (2009). Нови лабуристи – реформе система дуготрајног збрињавања старих. У: И. Вујачић (ур), Годишњак Факултета политичких наука 3/2009 (стр. 667-683). Београд: Факултет политичких наука. ISSN 1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604
 • (2008). Социјалне реформе у САД – Активирање корисника социјалне заштите. У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Тржиште рада и политика запослености (стр. 58 -75). Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-32-9 COBISS.SR-ID 154318604
 • (2007). Равноправност мушкараца и жена у законодавству ЕУ. У: Д. Вуковић, А. Чекеревац (ур), Социјална политика и социјалне реформе (стр. 270-280). Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-27-5 COBISS.SR-ID 145572620

Преводи са енглеског језика

 • (2009). Глобална криза, социјална заштита и запосленост (The Global Crisis, Social Protection and Jobs – Joseph Stiglitz). У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Социјална политика и криза (стр. 92-108). Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-39-8 COBISS.SR-ID 171932172
 • (2008). Преводилац резимеа на енглески језик у Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Тржиште рада и политика запослености. Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-32-9; COBISS.SR-ID 154318604
 • (2008). Тржиште рада и миграције радне снаге у Румунији (Labor Market and Migrations of Work Force in Romania – Suzana Dobre, Valentin Ariton) У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Тржиште рада и политика запослености (стр. 330-345). Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-32-9; COBISS.SR-ID 154318604
 • (2007). Савремени номади: Бугарске научнице у покрету (The Contemporary Post-modern Nomads: Bulgarian (female) Scientists on the Move – Nikolina Sretenova). У: Д. Вуковић, А. Чекеревац (ур), Социјална политика и социјалне реформе (стр. 183-203). Београд: Факултет политичких наука. ISBN 978-86-84031-27-5; COBISS.SR-ID 145572620
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught