Владимир Павићевић

доцент др

Владимир Павићевић је дипломирао на Одељењу за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду 2001. године одбраном дипломског рада Грађанска непослушност у савременој политичкој теорији, под менторством проф. др Илије Вујачића.

Завршио је мастер студије на Универзитету у Бону одбраном рада „Велики компромис: искуства из процеса конституисања Сједињених Америчких Држава и Европе“, 2003. године под менторством проф. др Александра Лорца. Мастер диплома нострификована је 2004. године на Факултету политичких наука у Београду као диплома магистра политичких наука.

Докторирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2011. године одбраном докторске дисертације на тему „Концепт сагласности у политичкој теорији Џона Пламенца“, под менторством проф. др Илије Вујачића. У периоду од 2004. до 2011. године Владимир Павићевић се усавршавао у Аустрији и Сједињеним Америчким Државама. До сада је објавио више радова из политичке теорије, политичке филозофије и европских студија. Од 2. марта 2015. године Владимир Павићевић је користио право на мировање радног односа на Факултету политичких наука због избора на јавну функцију народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, све до окончања обављања ове функције 2016. године.

Владимир Павићевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught