Политичка аналитика и друштвене промене

Сврха мастер програма Политичка аналитика и друштвене промене је образовање кадрова који ће бити оспособљени да самостално воде различите послове из области политикологије и управљања политичким и другим друштвеним процесима који доприносе развоју друштва. Овим програмом унапређују се постојећа и стичу нова теоријска и практична знања и вештине у областима политичке теорије, политичког система, политичке социологије и аналитике, политичког менаџмента, политичке организације, јавних политика и других сродних научних дисциплина. Програм омогућава студентима да постану стучњаци за анализирање политичких активности и процеса.

Знања и вештине стечене на овом мастер програму омогућиће полазницима да се укључе у аналитичке послове који су значајни за стратегије и тактике у оквиру институција власти (законодавне и извршне), локалне власти (општине и градови), државне и јавне управе, политичких партија, медија, специјализованих невладиних организација, међународних организација, института, агенција и завода.

Мастер студије изводе се у два семестра током којих студенти похађају наставу из следећих обавезних предмета: Политичка моћ (I семестар), Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена и Политички живот Србије (II семестар). Током два семестра студенти бирају у оквиру два изборна блока следеће предмете: Институције и корупција, Парламентаризам и модели демократије, Политичке партије и идеологије, Избори и изборни систем Србије, Идентитет и политика (I блок) и Морал и политика, Изборне кампање у вишестраначкој Србији, Политичка регулација етничких сукоба и односа (II блок).

Руководилац мастер програма је проф. др Славиша Орловић. Наставу изворе следећи професори: емеритус проф. др Вукашин Павловић, проф. др Чедомир Чупић, проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Славиша Орловић, проф. др Слободан Марковић, проф. др Милан Јовановић, проф. др Мирјана Васовић, проф. др Милош Бешић, проф. др Зоран Славујевић, проф. др Синиша Таталовић и доц. др Душан Спасојевић,.

Током извођења наставе професори ће позивати да појединачна предавања одрже најпознатији професори Универзитета у Београду који се баве темама из понуђених програма.

Пријемни испит је у форми разговора са члановима комисије ће се одржати __. октобра у 2018. у ___ часова.

За додатне информације о мастер студијском програму можете се обратити на следеће мејлове:

 

 

Студијски програм акредитован је 2015. године

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Политичка моћ 1 обавезан 2+1 6
Глобализација и савремено друштво 1 обавезан 2+1 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Парламентаризам и модели демократије 1 изборни 2+1 6
Политичке партије и идеологије 1 изборни 2+1 6
Избори и изборни систем Србије 1 изборни 2+1 6
Институције и корупција 1 изборни 2+1 6
Идентитет и политика 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 обавезан 2+1 6
Политички живот Србије 2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3+0 6
Морал и политика 2 изборни 2+1 6
Изборне кампање у вишестраначкој Србији 2 изборни 3+0 6