Политичка аналитика и друштвене промене

Мастер програм Политичка аналитика и друштвене промене у новој акредитацији биће под називом Политичка аналитика – партије, избори и демократија.

Руководилац мастер програма је проф. др Славиша Орловић. Наставу изводе следећи професори: емеритус проф. др Вукашин Павловић, проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Славиша Орловић, проф. др Милан Јовановић, проф. др Милош Бешић, проф. др Синиша Атлагић, проф. др Душан Спасојевић, доц. др Јелена Лончар, доц. др Душан Вучићевић, доц. др Деспот Ковачевић и други.

Мастер програм дизајниран је према узору на програме са престижних европских и светских универзитета са циљем да испрати трендове у политичким наукама и понуди знања која су компетитивна у светским оквирима. Програм је намењен за образовање кадрова који ће бити оспособљени да самостално воде различите послове из области политикологије и управљања политичким и другим друштвеним процесима. Овим програмом унапређују се постојећа и стичу нова теоријска и практична знања и вештине у областима политичких институција, политичке социологије и аналитике, политичког менаџмента, политичке организације, јавних политика и других сродних научних дисциплина.

Програм омогућава студентима да постану стучњаци за анализирање политичких активности и процеса са фокусом на политичке партије, изборе и демократију. Знања и вештине стечене на овом мастер програму омогућиће полазницима да се укључе у аналитичке послове који су значајни за стратегије и тактике у оквиру институција власти (законодавне и извршне), локалне власти (општине и градови), државне и јавне управе, политичких партија, медија, невладиних организација, међународних организација, института, агенција и завода.

Током извођења наставе професори ће позивати да појединачна предавања одрже најпознатији професори Универзитета у Београду који се баве темама из понуђених програма.

За додатне информације о мастер студијском програму можете се обратити на следеће мејлове:

slavisa.orlovic@fpn.bg.ac.rs

dusan.spasojevic@fpn.bg.ac.rs

jelena.loncar@fpn.bg.ac.rs

despot.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

 

Студијски програм акредитован је 2015. године

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Политичка моћ 1 обавезан 2+1 6
Глобализација и савремено друштво 1 обавезан 2+1 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Парламентаризам и модели демократије 1 изборни 2+1 6
Политичке партије и идеологије 1 изборни 2+1 6
Избори и изборни систем Србије 1 изборни 2+1 6
Институције и корупција 1 изборни 2+1 6
Идентитет и политика 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 обавезан 2+1 6
Политички живот Србије 2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3+0 6
Морал и политика 2 изборни 2+1 6
Изборне кампање у вишестраначкој Србији 2 изборни 3+0 6