Центар за латиноамеричке студије

Руководилац Центра: проф. др Зоран Крстић

Мејл адреса: zoran.krstic@fpn.bg.ac.rs
Телефон: 011 3092 815