Регионални мастер програм студија мира

Регионални мастер програм студија мира траје два семестра, од којих сваки носи 30 ЕСПБ. По завршетку другог семестра и стицања 60 ЕСПБ ̶ од којих се 12 бодова стиче успешном одбраном мастер рада ̶ студент стиче звање Master of Arts (МА).

Садржај програма

Регионални мастер програм студија мира је интердисциплинарни програм намењен студентима друштвених факултета и појединцима који се практично баве проблемима мира и сукоба, и нуди специјализацију у неколико области, укључујући Решавање сукоба и Мир и развој.

Овај програм је установљен као први мастер студија мира у региону, који нуди јединствену перспективу и образовање, укључујући и предаваче и стручњаке из региона и Западне Европе. Обухватајући научна достигнућа разних дисциплина, као што су политичке науке, социологија и психологија, али и специфична искуства региона, Регионални мастер програм студија мира представља значајан допринос разумевању унутардржавних и међународних сукоба, као и неких од најважнијих глобалних друштвених и геополитичких проблема данашњице. Поред унапређења теоријских и аналитичких капацитета у области студија мира и сукоба, овај програм нуди студентима и прилику за самостално истраживање и могућност учешћа у заједничким пројектима.

Основни циљ овог мастера је да омогући студентима развијање њиховог теоријског знања, дијагностичких капацитета и практичних вештина превенције и решавања сукоба. Завршавањем овог програма, студенти ће истовремено бити оспособљени и за истраживање и за практичну примену стечених знања.

Језик на коме се спроводи овај програм је енглески.

Предавачи

Поред професора Факултета политичких наука, овај програм укључује и гостујуће предаваче. У претходним академским годинама, неки од гостујућих предавача били су:

 • Susan Woodward, City University of New York
 • Roger Mac Ginty, University of Manchester
 • Oliver Richmond, University of Manchester
 • Jan Oberg, Transnational Foundation for Peace and Future Research, Lund
 • Chas Morrison, University of Coventry
 • Vera Stojarova, Masaryk University
 • Вук Јеремић, Центар за међународну сарадњу и одрживи развој (ЦИРСД), Београд
 • Влатко Цвртила, Велеучилиште ВЕРН, Загреб
 • Ана Матан, Свеучилиште у Загребу
 • Дамир Капиџић, Универзитет у Сарајеву
 • Ружица Јакешевић, Свеучилиште у Загребу

Услови уписа

Да би могли да конкуришу за Регионални мастер програм студија мира, студент морају да поседују:

• Одговарајуће високо образовање из друштвено-хуманистичких наука (завршене четворогодишње студије или стечених 240 ЕСПБ)
• Обавезно знање енглеског језика

Потребна документа:
• Пријава на конкурс (формулар)
• Оверена фотокопија дипломе основних студија
• Биографија кандидата (CV)
• Писмо о истраживачким намерама (до 1000 речи)

Цена школарине

1,500 EUR у динарској противвредности (постоји могућност уплате у четири рате). У цену су урачунати сви трошкови студирања на Факултету политичких наука (студенти са страном дипломом плаћају додатних 90 EUR Универзитету у Београду за признање страних докумената).

Више о наставном програму и поступку пријављивања
Уколико имате било каквих додатних питања, слободно нас контактирајте:

Немања Џуверовић, nemanja.dzuverovic@fpn.bg.ac.rs

Горан Тепшић, goran.tepsic@fpn.bg.ac.rs

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорије и типологије сукоба 1 обавезан 2+1 6
Методологија студија мира 1 обавезан 2+1 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Регионалне перспективе мира и сукоба 1 изборни 2+1 6
Глобализација и нови изазови миру 1 изборни 2 6
Култура мира 1 изборни 2+1 6
Политика отпора и грађанска непослушност 1 изборни 2+1 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пракса решавања сукоба 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Мир и развој 2 изборни 2+1 6
Мировно новинарство и решавање сукоба 2 изборни 2+1 6
Путеви помирења 2 изборни 2+1 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3 6
Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ)