Служба за наставу и студентска питања

Шеф Службе за наставу и студентска питања: 

Рад са студентима сваког радног дана од 11 до 13 часова

Канцеларија бр. 3 – Милош Вукчевић, 011 3092 905, имејл: milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs  (прелазак са друге високошколске установе/размена студената/издавање нестандардних потврда/признавање страних високошколских исправа/распоред наставе)

Основне академске студије

Рад са студентима сваког радног дана од 11 до 13 часова

Контакт:

Канцеларија бр. 4 – Јасна Дозет, 011 3092 903, имејл: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs или Кристина Шмидлинг,011 3092 904, имејл: kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs  (опште информације/потврде о студирању)

Канцеларија бр. 2 – Маја Аризановић, 011 3092 901, имејл: maja.arizanovic@fpn.bg.ac.rs (пријава испита/уверења о дипломирању)

Мастер академске студије

Рад са студентима сваког радног дана од 13.30 до 15.30 часова

Контакт:

Канцеларија бр. 5 – Слађана Радовановић, 011 3092 968, имејл: sladjana.radovanovic@fpn.bg.ac.rs (опште информације/потврде о студирању/пријава испита/уверења о дипломирању)

Канцеларија бр. 5 – Марија Ристић, 011 3092 840, имејл: marija.ristic@fpn.bg.ac.rs  (опште информације/потврде о студирању/пријава испита/уверења о дипломирању)

Докторске академске студије

Контакт:

Кабинет бр. 6 – Катарина Петровић, 011 3092 902, имејл: katarina.petrovic@fpn.bg.ac.rs  (опште информације/потврде о студирању/ пријава испита)