Студије политикологије

Политиколошко одељење представља основно одељење студија политичких наука. Замишљено као студије унутрашње политике, прошло је програмску еволуцију од друштвено-политичког преко политичко-организационог до политиколошког усмерења.

Студијски програм политиколошког одељења је, по угледу на програме студија политичких наука у развијеним земљама, постављен тако да омогући стицање класичних теоријских знања из домена политикологије, теоријских и методолошких знања из области проучавања савремене политичке теорије и политичког система.

******

По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени да примењују и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве пословима аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама, локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним организацијама. Овај студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима политичког одлучивања и управљања, организовања послова у различитим пољима политичког деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани политиколог.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2015. године и настава се изводи од академске 2015/2016. године. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Политичка економија 1 обавезан 3+1 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 4
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја српске политичке мисли 2 обавезан 2+1 4
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 3 обавезан 2+2 6
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Основи методологије политичких наука 3 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја балканских односа 3 изборни 2+0 4
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+0 4
Политичка историја Југославије 3 изборни 2+1 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Савремена политичка теорија 4 обавезан 2+2 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 2+2 6
Економски систем Србије 4 обавезан 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студије рода 4 изборни 2+2 6
Увод у студије безбедности* 4 изборни 2+1 5
Студије мира 4 изборни 2+1 5
Наука о организацији и управљању 4 Изборни 2+1 5

* У летњем семестру школске 2016/2017. предмет се неће изводити.

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 2+2 6
Политичка антропологија 5 обавезан 4+0 6

 

Изборни блок 3 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичко комуницирање 5 изборни 3+1 6
Упоредна социјална политика 5 изборни 2+2 6
Политичко понашање 5 изборни 2+2 6
Савремена филозофија друштва 5 изборни 4+0 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Локална самоуправа 6 обавезан 2+2 6
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6
Политикологија религије 6 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија и пракса јавних финансија 6 изборни 3+1 6
Теорија културе 6 изборни 3+1 6
Политичке идеологије 6 изборни 3+1 6

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавне политике 7 обавезан 2+2 6
Политичка култура и политички поредак 7 обавезан 2+2 6
Савремена држава 7 обавезан 2+2 6
Партије и партијски системи 7 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Феноменологија насиља 7 изборни 2+2 6
Основи теорије спољне политике 7 изборни 3+1 6
Системи социјалне сигурности 7 изборни 2+2 6

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Верске заједнице у Србији 8 обавезан 2+2 4
Студентска стручна пракса 8 обавезан   2
Избори и изборни системи 8 обавезан 3+1 6
Социјална и политичка екологија 8 обавезан 4+0 6
         

 

Изборни блок 6 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичке установе и политички живот на Балкану 8 изборни 2+2 6
Анализа политичких процеса 8 изборни 2+2 6
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 6
Култура људских права 8 изборни 2+2 6
Социјална политика Србије 8 изборни 3+1 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6