Master Thesis

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ/ STUDY PROGRAM СЕМ./SEM. СТАТУС/STATUS ЧАСОВИ/CLASSES ЕСПБ/ECTS
Regional Master’s Program in Peace Studies 2 обавезни/compulsory 12

 

Course Information

Related Courses