Студенти генерације

СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ УПИСАНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – ПО БОЛОЊСКОМ СИСТЕМУ

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ ВРСТА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРОСЕК
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ.
1. Лена Богдановић Основне академске међународне студије 9,93
2. Горан Новаковић Основне академске студије политикологије 9,71
3. Данијела Трајковић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,68
4. Ива Манојловић Основне академске студије новинарства 9,56
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ.
1. Игор Миросављевић Основне академске међународне студије 9,98
2. Марија Стојковић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,93
3. Јелена Чоловић Основне академске студије новинарства 9,73
4. Никола Илић Основне академске студије политикологије 9,68
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ.
1. Сава Митровић Основне академске међународне студије 10,00
2. Невена Јовановић Основне академске студије новинарства 9,76
3. Алма Мустајбашић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,54
4. Милица Дивљак Основне академске студије политикологије 9,49
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ.
1. Ђорђе Ристић Основне академске међународне студије 10,00
2. Кристина Николић Основне академске међународне студије 10,00
3. Марија Ђукић Основне академске студије политикологије 10,00
4. Тамара Стојановић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,83
5. Милена Пилиповић Основне академске студије новинарства 9,49
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.
1. Стефан Димитријевић Основне академске међународне студије 10,00
2. Милан Буквић Основне академске студије политикологије 10,00
3. Сара Пузовић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,83
4. Душан Радујко Основне академске студије новинарства 9,76
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ.
1. Сања Петровски Основне академске студије новинарства
2. Јелена Петровић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада
3. Јована Симић Основне академске студије политикологије
4. Павле Недић Основне академске међународне студије
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ.
1. Бојана Спалевић Основне академске студије новинарства 10,00
2. Катарина Мијатовић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,45
3. Страхиња Обреновић Основне академске међународне студије 9,88
4. Лука Петровић Основне академске студије политикологије 9,74
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ.
1. Рајко Петровић Основне академске студије политикологије 10,00
2. Милица Тодоровић Основне академске међународне студије 9,88
3. Филип Лукић Основне академске студије новинарства 9,74
4. Ана Митровић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,72

 

ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ.
1. Страхиња Суботић Основне академске студије политикологије
2. Никола Стојановић Основне академске међународне студије
3. Ирена Ђорђевић Основне академске студије новинарства
4. Сузана Вучковић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

 

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ ВРСТА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРОСЕК
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ.
1. Јелена Пејић Основне академске студије међународне политике; модул: међународна политика 10,00
2. Владимир Котуровић Основне академске студије међународне политике; модул: европске интеграције 10,00
3. Милена Динић Основне академске студије политикологије 9,76
4. Драгана Крунић Основне академске студије новинарства 9,82
5. Сања Полић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,28
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ.
1. Владислав Лилић Основне академске студије међународне политике 9,83
2. Никола Тамбурковски Основне академске студије политикологије 9,82
3. Милош Томић Основне академске студије новинарства 9,87
4. Ирена Брзаковић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,17
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2008/09. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ.
1. Милан Крстић Основне академске студије међународне политике 9,93
2. Огњен Гогић Основне академске студије политикологије 9,68
3. Тамара Ђурић Основне академске студије новинарства 9,66
4. Милица Јелић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,59
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2007/08. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ.
1. Дијана Савић Основне академске студије новинарства 9,82
2. Јелена Ногуловић Основне академске студије међународне политике 9,79
3. Ивана Пајић Основне академске студије политикологије 9,68
4. Љиљана Скробић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,24
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2006/07. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ.
1. Анђелка Дуцић Основне академске студије новинарства 9,97
2. Ана Сремчевић Основне академске студије међународне политике 9,79
3. Марко Видовић Основне академске студије политикологије 9,50
4. Гордана Павловић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,11