Актуелни

 

АКТУЕЛНИ МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ НА ФПН-у
Назив и ознака пројекта Опис Координатор и интернет презентација пројекта Трајање Академски координатор на ФПН-у
Mainstreaming Humanity in Western Balkans: From Education to Reconciliation (HUMAIN) Циљ пројеката је да кроз различите активности у центар анализе и разматрања стави концепт хуманости.

Активности на пројекту укључују шестодневни семинар у Београду и континуирани тимски рад студената учесника пројекта у мешовитим тимовима под вођством ментора. Резултат рада студентскх тимова биће блогови на тему концепта хуманости у регионалном контексту са становишта људских права, заштите избеглица и цивила током оружаних сукоба, механизмима транзиционе правде и улогом релевантних међународних организација.

Партнери на пројекту су: Хуманистичке студије, Универзитет Доња Горица; Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву; Београдски међународноправни круг.

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 2022 Доц. др Јања Симентић Поповић
janja.simentic@fpn.bg.ac.rs
University Partnership 2020 Универзитет Клемсон – Департман за политичке науке (Јужна Каролина, САД) и Универзитет у Београду – Факултет политичких наука (Центар за студије САД), добитници су гранта у оквиру програма ”University Partnership Funding Opportunity 2020”. Програм је подржан од стране Амбасаде Сједињених Држава у Београду и америчког Стејт департмента.

Пројекат укључује размену особља и студената, заједничку организацију предавања, панел дискусија и симулација и развој дугорочне сарадње Факултета политичких наука и Универзитета Клемсон.

Клемсон универзитет, Јужна Каролина 2021 – 2022 Проф. др Драган Р. Симић
dragan.simic@fpn.bg.ac.rs
dekan@fpn.bg.ac.rs
Central European Social Policy and Social Work Network/Мрежа CEEPUS Сврха пројекта је промовисање и унапређење наставних пракси и ширење могућности за студирање кроз обезбеђивање регионалне димензије сарадње и флексибилног учења за студенте социјалног рада и социјалне политике и друге сродне дисциплине у Централној и Источној Европи. Координатор:

Институт за социјални рад и социјалну политику, Филозофски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопље

Карлов универзитет у Прагу, Чешка

Корушки универзитет примењених наука, Аустрија

Правни факултет, Свеучилиште у Загребу

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци

Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву

Факултет за социјални рад, Универзитет у Љубљани

2019 – 2022 Проф. др Наталија Перишић natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs
Медијски програм за студенте новинарства У сарадњи са Регионалном канцеларијом за сарадњу младих, између осталог предвиђа лансирање интернет платформе за младе, на којој ће бити објављени креирани медијски садржаји студената на енглеском језику. Регионална канцеларија за сарадњу младих

www.rycowb.org

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

2021 Доц. др Марко Недељковић
marko.nedeljkovic@fpn.bg.ac.rs
ReNewEurope

 

 

Erasmus+ пројекат стратешког партнерства – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics.

Главни циљ пројекта је развијање иновативног, холистичког и интегралног приступа за обуку универзитетског наставног особља за образовни процес у области балканских и централно-европских студија кроз мобилну летњу школу фокусирану на четири главна подручја: Мањине и већине; Владавина права и Европска интеграција; Идентитет и национализам и Политика и религија.

Универзитет у Варшави

Интернет презентација пројекта у изради.

2020 – 2023 Доц. др Ивана Радић Милосављевић ivana.radic@fpn.bg.ac.rs

 

Serbian Educational Alliance Програм ,,Српска образовна алијанса” (Serbian Educational Alliance) покренут је 2020. године уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији и америчког Стејт департмента. Реализује се кроз сарадњу Државног универзитета Охајо (Центар за словенске, источноевропске и евроазијске студије) и Универзитета у Београду – Факултета политичких наука (Центар за студије САД).

Пројекат има за циљ подизање капацитета обе институције, као и јачање веза између америчке савезне државе Охајо и Републике Србије. Неке од кључних активности су размена професора и студената, дељење искуства у области развоја курикулума и силабуса, подизања квалитета наставе, организација заједничких предавања и панел дискусија и изградња основе за успостављање заједничких образовних програма.

Центар за словенске, источноевропске и евроазијске студије, Државни универзитет Охајо 2020 – 2022 Проф. др Драган Р. Симић
dragan.simic@fpn.bg.ac.rs
dekan@fpn.bg.ac.rs
MIGREC
857261
Horizon 2020 пројекат је усмерен на унапређење академских капацитета наставника и сарадника УБ-а, како би ефективно допринели истраживањима у области миграција, тако да она имају утицај на политике, а у контексту све већих изазова са којима се суочава Србија данас.

Исходи пројекта биће оснивање истраживачког центра за миграције становништва, интеграцију и управљање миграционим феноменима (Migration, Integration and Governance Research Centre (MIGREC)) и конципирање програма докторских студија у области миграција на Факултету политичких наука.

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

https://migrec.fpn.bg.ac.rs

2019 – 2023 Проф. др Наталија Перишић natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs

 

ПЕРОМ Србије и Хрватске

 

ПЕРОМ Србије и Хрватске представља узвратну студентску размену и рад на унапређењу студентске сарадње Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу, као и рад на побољшању односа ове две државе. Млади политиколози и политиколошкиње упознају наставни план и програм обе установе и кроз интерактивни рад стичу увид у методе наставног кадра државу домаћина.

Кроз учествовање на интердисциплинарним радионицама и присуством тематским предавањима које се тичу односа Србије и Хрватске, учесници стичу неопходна знања за стварање завршног предлога практичне политике и/или спровођење заједнички договорене завршне активности.

 

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 2019 – Асис. др Марко Ковачевић
marko.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

Ирена Заграђанин
irena.zagradjanin.25@gmail.com

Миљана Јовановић
miljanajovanovic044@gmail.com

 

 

Журналист

 

 

Онлајн новине за студенте новинарства.

,,Журналист” је портал студената новинарства Факултета политичких наука Универзитета у Београду. Основан је 2011. године у сарадњи Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду и Факултета политичких наука са заједничким циљем – да студенти добију јединствену онлајн платформу на којој ће практично моћи да примењују своја теоријска знања.

За деценију постојања, студенти су написали више од 2.000 текстова.

www.zurnalist.rs 2011 – Проф. др Сања Домазет
sanja.domazet@fpn.bg.ac.rs